Ta kurs i Nordland!

Nordland Legeforening satser på fag, kvalitet og opplevelser.

Hva som skjer!

Årsmøtemiddag på Ohma 29. august 2024

Velkommen til årsmøtemiddag og kåring av årets Nordlandsdoktor 2024. Bli gjerne også med på debattmøtet i Litteratursalen samme dag klokka 16.00.
Ohma, Bodø
29.8.2024

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 Nordland

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 i Nordland. Arrangeres på vegne av Statsforvalteren i Nordland.
Radisson Blu, Bodø
11.9.2024 - 12.9.2024

Klinisk emnekurs i pediatri og BUP

Akutt syke barn er utfordrende, både på legekontor og legevakt, samtidig utgjør langvarige og kroniske plager og sykdommer hos barn mange av konsultasjonene på fastlegekontoret. Bli med på kurs for å lære mer om håndtering av syke barn, både ved akutte og langvarige problemstillinger.
Sandnessjøen
16.9.2024 - 17.9.2024

Klinisk emnekurs i svimmelhet

Svimmelhet er et enkeltstående symptom med et stort spenn av årsaker, fra de helt ufarlige til livstruende årsaker. Delta på et kurs hvor både erfarne allmennleger og ulike spesialister gir et grundig innblikk i den store variasjonen av sykdomspanorama som kan forårsake svimmelhet.
Sandnessjøen
16.9.2024 - 17.9.2024

Klinisk emnekurs i diabetes

Vi arrangerer vårt populære hybridkurs i diabetes, hvor kombinasjonen av digitalt forkurs og dagskurs gir 15 tellende kurspoeng. Kursleder og foredragsholder har lang fartstid som både allmennlege og nå lege ved diabetespoliklinikk ved NLSH Bodø.
Sandnessjøen
18.9.2024

Klinisk emnekurs i hjertesykdommer

Delta på vårt hybride kurs i hjertesykdommer som gir 15 tellende kurspoeng. Foredragsholdere har lang fartstid med kardiologi og vil gi dere en grundig oppdatering av de vanligste allmennmedisinske problemstillinger tilknyttet sykdomspanoramaet ved hjerte-/karsykdom.
Sandnessjøen
18.9.2024

Klinisk emnekurs i psykiatri

En stor andel av pasientene i allmennpraksis har utfordringer tilknyttet psykisk helse. Det kan oppleves som krevende å stå i problemstillinger tilknyttet pasienters psykiske lidelser over tid. Lær mer om de vanligste sykdommer og lidelser, samt få verktøy som kan brukes av deg som fastlege.
Sandnessjøen
19.9.2024 - 20.9.2024

Klinisk emnekurs i muskel- og skjelettlidelser

En meget stor andel av pasienter i allmennpraksis har lidelser i muskel- og skjelettsystemet, samtidig er skader tilknyttet muskler og skjelett en vanlig kontaktårsak på legevakt og fastlegekontoret. I dette kurset får du en grundig gjennomgang av både elektiv og akutt ortopedi.
Sandnessjøen
19.9.2024 - 20.9.2024

Kirurgi i allmennpraksis

Kurset er fullt. Send epost til tove@nordland-legeforening for å bli satt på venteliste. Begrenset antall plasser. Kurset arrangeres vår og høst.
Ramsalt hotell/Nord universitet
7.11.2024 - 8.11.2024

Grunnkurs D 2024

Kurset gir en innføring i allmennmedisinsk forskning og gir kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis. Kjøres digitalt i Zoom. Gruppearbeid i Whereby.
Zoom - digitalt
18.11.2024 - 21.11.2024

Klinisk emnekurs i hodepine

Kurset har fokus på de vanligste og mest akutte former for hodepine med fokus på kasuistikker og samhandling mellom første og andrelinjetjenesten. Vi har samlet flere av de fremste hodepinespesialistene i Norge, og legger opp til stor grad av interaksjon mellom foredragsholdere og kursdeltagere.
Zoom - digitalt
29.1.2025 - 30.1.2025