Klinisk emnekurs i hodepine

Kurset har fokus på de vanligste og mest akutte former for hodepine med fokus på kasuistikker og samhandling mellom første og andrelinjetjenesten. Vi har samlet flere av de fremste hodepinespesialistene i Norge, og legger opp til stor grad av interaksjon mellom foredragsholdere og kursdeltagere.
29.1.2025 - 30.1.2025
Meld meg på!

Informasjon

Kurset er digitalt og godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i nevrologi for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Kursleder Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål:

ALM 056, 057, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 071, 073, 074, 077 og 084.

Fra evalueringen av kurset:

"Gratulerer med et flott gjennomført kurs. Dette burde være et obligatorisk kurs."

"Kurset var godt organisert med dyktige og engasjerende foredragsholdere. Veldig nyttige tema! Dette kurset skal absolutt anbefales videre!"

"Fungerte veldig godt som digitalt kurs. Absolutt til gjentakelse!"

"Bra gjennomført, mange ulike forelesere som gav variasjon. Fint med korte seanser med små pauser mellom! Raskt kursbevis. Fint at spm ble gjennomgått på slutten av hver seanse!"

FRIST FOR PÅMELDING ER 10.1 2025. FRIST FOR AVMELDING 25.12.24. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgift med unntak av dokumentert sykdom.

Program

29. januar 2025

GENERELT OM HODEPINE

09.00 - 09.30

Forekomst og betydning for individ og samfunn, grunnleggende anatomi og nevrefysiologi, kasuistikk, diskusjon og spørsmål

Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset

09.30 - 10.00

Primær versus sekundær hodepine

Ane Sjulstad, overlege Nordlandssykehuset

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 10.45

Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

Espen Kristoffersen, UiO

10.45 - 11.15

Telemedisin og bruk av MR ved hodepine

11.15 - 11.30

Pause

11.30 - 12.00

Ikke-med ikamentell behandling, monitorering og oppfølging

Gøril Bruvik Gravdahl, MSc/forskningssykepleier, St. Olavs hospital

12.00 - 12.30

Lunsj

KRONISK MIGRENE OG MEDIKAMENTOVERFORBRUKSHODEPINE

12.30 - 13.15

Kronisk migrene og behandling

Aud Nome Dueland, nevrolog, Sandvika nevrosenter

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.15

Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)

Eldbjørn Furnes, fastlege

14.15 - 14.30  Pause

MIGRENE

14.30 - 15.15

Klinikk og patofysiologi

Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset

15.15 - 15.30

Pause 15.30 - 16.15

Behandling og forebygging av episodisk migrene

Anne Hege Aamodt, UiO

30. JANUAR 2025

08.30 - 09.15

Kvinner og migrene

Kjersti Grøtta Vetvik, overlege Ahus

09.15 - 09.30

Pause

TRIGEMINALE AUTONOME KEFALALGIER og TRIGEMINUSNEVRALGI

09.30 - 10.15

TAKS og Klasehodepine

Hilde Karen Ofte, overlege Nordlandssykehuset

10.15 - 10.30

Pause 10.30 - 11.15

Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier

Julie Sønnervik, nevrolog, Hodeverket hodepineklinikk, Stavanger

11.15 - 11.30

Pause

ANDRE TILSTANDER

11.30 - 12.15

Spenningshodepine og cervikogen hodepine

Kjersti Aaseth, Ahus

12.15 - 12.45

Lunsj

12.45 - 13.15

Migrene og svimmelhet

Guttorm Eldøen, overlege Helse Møre og Romsdal

13.15 - 13.30

Pause

UTFORDRENDE BEHANDLING

13.30 - 14.00

Retningslinjer for behandling av akutt migrene

Lars Jacob Stovner, NTNU

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 15.45

Pasientkasuistikker fra legekontoret

Eldbjørn Furnes, fastlege og Karl-Bjørnar Alstahaug, overlege

15.45

Oppsummering og avklaring/spørsmål

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Praktisk

Kurset kjøres digitalt i zoom. Med oss har vi noen av landets fremste fagfolk på hodepine generelt, migrene og mediakamentoverforbrukshodepine, TAKS og klarehodepine. Kursavgift 4500,-. AVMELDINGSFRIST ER 25.12.234. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgift med unntak av dokumentert sykdom.