Grunnkurs D 2024

Kurset gir en innføring i allmennmedisinsk forskning og gir kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis. Kjøres digitalt i Zoom. Gruppearbeid i Whereby.
18.11.2024 - 21.11.2024
ZOOMMeld meg på!

Informasjon

VELKOMMEN TIL DIGITALT GRUNNKURS D 18. TIL OG MED 21. NOVEMBER 2024

Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis.

Kurset kjøres digitalt i Zoom (plenum) og Whereby (gruppearbeid). Mer informasjon om det tekniske kommer før kursstart.

Kursgodkjenning:

Allmennmedisin: Obligatorisk kurs med 35 timer

Læringsmål:

ALM 020, 021, 044, 059, 077, 083 og FKM 004, 013, 022, 023, 032, 034, 042 og 043.

Vi satser å få til et aktivt og spennende kurs med god dialog, selv om det kjøres digitalt. Evalueringer fra tidligere kurs viser at det går helt fint.

Faktura sendes ut rundt 5 uker før kursstart.

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Vi lager digitale grupper som samarbeider og blir veiledet underveis. Vi oppfordrer alle til å delta aktivt her. Det kommer alle til gode. Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt som består av:

Omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling, utvikle et utkast til prosjektbeskrivelse for et mindre forskningsprosjekt og lage en PP-presentasjon i gruppen som legges frem under minikongressen siste dag av kurset.

FRIST FOR PÅMELDING OG AVMELDING 10. OKTOBER 2024.  ETTER 10.10.24 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM.

Kursavgift 7600,-.

Mer informasjon om kurset sendes rundt 14 dager før kursstart. Ta kontakt om du lurer på noe på tove@nordland-legeforening.no

Program

18. NOVEMBER - Å forske i allmennmedisin

Kursleder: Trygve Ellingsen

Kl. 08.30 - 09.00

Informasjon om kurset v/kursleder - registrering av deltakelse skjer underveis i kurset.  Inndeling i grupper og informasjon om første gruppemøte

Kl. 09.00 - 09.45

Allmennmedisin som forskningsbasert fag

Hasse Melbye, professor emeritus ved UiT

30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten

Kl. 09.45 - 10.00

Pause

Kl. 10.00 - 10.45

Prosjektmøte 1: «Forskning, er det noe for meg?»

Hva lurer jeg på i egen praksis. Gruppearbeid/dugnad

Kl. 10.45 - 11.15

Fem tips for å holde seg oppdatert

Ole Kristian Losvik, lege og journalist

Kl. 11.15 - 11.30

Pause

Kl. 11.30 - 12.15

Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll

Hasse Melbye

30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten

Kl 12.15 - 12.45

Lunsj

Kl.12..45 - 13.30

Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign

Hasse Melbye

30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten

Kl. 13.30 - 13.45

Pause

Kl. 13.45 - 15.30

Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjekt skal vi satse på i gruppa?»

Gruppearbeid/dugnad

19. NOVEMBER - Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis

Kursleder: Trygve Ellingsen

Kl. 08.30 - 09.30

Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde i lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?

Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakolog

30 min forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 15 minutter plenum spørsmål/avklaring

Kl.  09.30 - 09.45

Pause

Kl. 09.45 - 10.30

Må allmennmedisinen være evidensbasert?

Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap? Hvordan blir guidelines til?

Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi

20 minutter forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 10 minutter spørsmål/avklaring

Kl. 10.30 - 10.45

Pause

Kl. 10.45 - 11.30

Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier

Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Kl. 11.30 - 12.00

Lunsj

Kl. 12.00 - 12.45

Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier

Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Kl. 12.45 - 13.00

Pause

Kl. 13.00 - 14.15

Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll

Gruppearbeid/dugnad

Kl. 14.15 - 14.30

Pause

Kl. 14.30 - 15.30

Kvalitetsverktøy i egen praksis

Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege og fastlege Saltdal

20. NOVEMBER - Fra vitenskap til praksis. Litteratursøk, statistikk og kritisk lesing av artikler

Kursleder: Anette Fosse

Kl. 08.30 - 09.30

Litteratursøk. Gode internettkilder. Vaner/rutiner for faglig oppdatering

Tormod Rogne

Kl. 09.30 - 09.45

Pause

Kl. 09.45 - 10.30

Litteratursøk til gruppeprosjekt - individuelt og i grupper

Tormod Rogne

Kl. 10.30 - 11.00

Gruppearbeid

Kl. 11.00 - 12.00

Myk innføring i statistiske metoder

Tormod Rogne

Kl. 12.00 - 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 - 14.00

Artikkeldisseksjon Lese og analysere artikkel i grupper, med gjennomgang i plenum

Tormod Rogne

Kl. 14.00 - 14.15

Pause

Kl. 14.15 - 15.45

«Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder for forskning i allmennpraksis

21. NOVEMBER - Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.

Kursleder: Anette Fosse

08.30 - 9.30 Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF. De allmennmedisinske universitetsmiljøførsteamanuensis, og forskningsleder ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) ved UiT. ene/AFE-ene

May-Lill Johansen, førsteamanuensis og forskningsleder ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) ved UiT

30 minutter forelesning og 30 minutter spørsmål

9.30 - 9.45 Pause

09.45 - 11.30

Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse

Gruppearbeid

Kl. 11.30 - 12.00

Lunsj

Kl. 12.00 - 15.00

Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid i en PP-presentasjon på 15 minutter hver. Ti grupper.

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.