Kurs i veiledning av ALIS

Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 og baserer seg på erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening. Kun 24 plasser. Kurset er for allmennleger som er individuelle veiledere og/eller supervisører. Deltakere fra Nordland prioriteres.

date_range 20.09.2021 - 21.09.2021
location_on Bodø
Meld meg på

Kurset er godkjent som emnekurs og er en del av Nordlandsuka 2021 og kan kombineres med kurs i pasientkommunikasjon 22. og 23. september, emnekurs diabetes 24. september og emnekurs lungesykdommer 25. september.

Gjennom uka blir det mulig å være med på hyggelige middager, rafting og tur til Keiservarden. Program for dette kommer til høsten.

Kurset er for allmennleger som er individuelle veiledere og/eller supervisører. Deltakere fra Nordland vil bli prioritert.
Arrangeres i samarbeid med ALIS-kontor Nord.

Kurset er på 18 timer og er godkjent som emnekurs. 6 timer er hjemmelekse. 

Program

Mandag 20. september

Forberedelser til første kursdag:
- Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i allmennpraksis
- Spesialistforskriften med kommentarer
- Temaheftene Felles kompetansemål og Allmennmedisin kliniske læringsmål
- Finn et eksempel fra egen læring mens du selv var under spesialisering i allmennmedisin. 
  Hva var situasjonen? Fikk du råd eller veiledning? Hva lærte du?

 

08.30 - 8.45    Velkommen og plan for dagen

08.45 - 9.45    Presentasjon av deltakerne, som deles i to grupper. 

09.45 -10.00   Pause

10.00 - 10.40  Kort innledning om læringsmål, læringsaktiviteter, vurdering, attestasjon og godkjenning.     

10.40 - 11.00  Første samtale mellom individuell veileder og ALIS. Eventuelt to varianter av denne. 

11.00 - 12.00  Lunsjpause

12.00 - 12.40  Foredrag om veiledningspedagogikk: Hvordan kan samtaler med veileder bidra til læring? 
                       Åpne spørsmål. Praksistrekanten. Viktigheten av konkrete eksempler.

12.40 - 13.00  Veiledningssamtaler. Hvordan og hvordan ikke? (2 filmer som demonstrasjon)

13.00 - 14.15  Ferdighetstrening (rollespill) i grupper på tre. Deltakerne skifter på å være veileder, 
                       ALIS og observatør. Roteres etter 20 minutter. Samtale i plenum om erfaringene

14.15 - 14.30  Pause

14.30 - 15.10  Tilbakemeldinger. Å gi og motta. Innledning, samtale i plenum

15.10 - 15.30  Avslutning: Hva tenker vi nå? Hva lurer vi på? Hvordan ser vi på oppgavene med å 
                       være veileder og supervisør?

15.30 Slutt


Tirsdag 21. september

Forberedelser til kursdag 2:
- Gjennomfør en evalueringssamtale med din ALIS
- Hvordan synes du din læring som spesialistkandidat har vært til nå?
- Hvordan synes du veiledning og supervisjon har fungert til nå?
- Hva kan forbedres eller gjøre at du lærer mer?
- Gjennomfør en felleskonsultasjon med din ALIS, knyttet til ett eller flere av læringsmålene 042-050

08.30 - 8,45    Velkommen og plan for dagen

08.45 - 10.15   Erfaringsutveksling. De samme gruppene som på første kursdag. 
                        Hver deltaker får inntil 5 minutter. «Fortell om egen virksomhet 
                        som veileder/supervisør, om innholdet i evalueringssamtalen. 
                        Hva lurer du på nå? Hva vil du gjerne bli bedre på som veileder/supervisør?»

10.15 - 10.30   Pause 

10.30 - 11.00   Kort repetisjon om åpne spørsmål, praksistrekanten og tilbakemeldinger. 
                        Nye demonstrasjoner (rollespill eller filmer)

11.00 - 12.00   Lunsj

12.00 - 13.30   Felleskonsultasjon med supervisør. Film med to eksempler vises i plenum. 
                        Deretter ferdighetstrening med rollespill to og to. 

13.30 - 13.45   Pause

13.45 - 14.30   Kompetansevurdering og godkjenning av læringsmål. Veileders dobbeltrolle som hjelper 
                        og som sensor. Hvilke dilemmaer kan oppstå? Hvordan gjør vi det i praksis? 

14.30  - 15.00   Hva gjør veileder ved grunnleggende tvil om ALIS bør godkjennes? 
                         Og hvordan kan saksgangen bli?

15.00                Evaluering sendes ut.

15.15                Muntlig kursevaluering i plenum

15.30                Slutt

KAN KOMME ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Kursavgift 3900,-. Forutsettes dekket av kommunen. Reise mm refunderes av fond II.

Det er forhåndsbestilt rom på Radisson Blu til 1265 pr natt.. Her er lenka du bruker til booking av rom.