Kurs i veiledning av ALIS

Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 og baserer seg på erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening. Kun 24 plasser. Kurset er for allmennleger som er individuelle veiledere og/eller supervisører. Deltakere fra Nordland prioriteres.

date_range 20.09.2021 - 21.09.2021
location_on Bodø
Meld meg på

Kurset er godkjent som emnekurs og er en del av Nordlandsuka 2021 og kan kombineres med kurs i pasientkommunikasjon 22. og 23. september og emnekurs diabetes 24. september.

Gjennom uka blir det mulig å være med på hyggelige middager, rafting og tur til Keiservarden. Program for dette kommer til høsten.

Kurset er for allmennleger som er individuelle veiledere og/eller supervisører. Deltakere fra Nordland vil bli prioritert.
Arrangeres i samarbeid med ALIS-kontor Nord. 

Kurset er på 18 timer og er godkjent som emnekurs. 4 timer er hjemmelekse. 

Program

Mandag 20. september

Forberedelser til første kursdag:
- Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i allmennpraksis
- Spesialistforskriften med kommentarer
- Temaheftene Felles kompetansemål og Allmennmedisin kliniske læringsmål
- Finn et eksempel fra egen læring mens du selv var under spesialisering i allmennmedisin. 
  Hva var situasjonen? Fikk du råd eller veiledning? Hva lærte du?

 

08.30 - 8.45    Velkommen og plan for dagen

08.45 - 9.45    Presentasjon av deltakerne, som deles i to grupper. 

09.45 -10.00   Pause

10.00 - 10.40  Kort innledning om læringsmål, læringsaktiviteter, vurdering, attestasjon og godkjenning.     

10.40 - 11.00  Første samtale mellom individuell veileder og ALIS. Eventuelt to varianter av denne. 

11.00 - 12.00  Lunsjpause

12.00 - 12.40  Foredrag om veiledningspedagogikk: Hvordan kan samtaler med veileder bidra til læring? 
                       Åpne spørsmål. Praksistrekanten. Viktigheten av konkrete eksempler.

12.40 - 13.00  Veiledningssamtaler. Hvordan og hvordan ikke? (2 filmer som demonstrasjon)

13.00 - 14.15  Ferdighetstrening (rollespill) i grupper på tre. Deltakerne skifter på å være veileder, 
                       ALIS og observatør. Roteres etter 20 minutter. Samtale i plenum om erfaringene

14.15 - 14.30  Pause

14.30 - 15.10  Tilbakemeldinger. Å gi og motta. Innledning, samtale i plenum

15.10 - 15.30  Avslutning: Hva tenker vi nå? Hva lurer vi på? Hvordan ser vi på oppgavene med å 
                       være veileder og supervisør?

15.30              Slutt

20.00              Middag på Hundholmen


Tirsdag 21. september

Forberedelser til kursdag 2:
- Gjennomfør en evalueringssamtale med din ALIS
- Hvordan synes du din læring som spesialistkandidat har vært til nå?
- Hvordan synes du veiledning og supervisjon har fungert til nå?
- Hva kan forbedres eller gjøre at du lærer mer?
- Gjennomfør en felleskonsultasjon med din ALIS, knyttet til ett eller flere av læringsmålene 042-050

08.30 - 8,45    Velkommen og plan for dagen

08.45 - 10.15   Erfaringsutveksling. De samme gruppene som på første kursdag. 
                        Hver deltaker får inntil 5 minutter. «Fortell om egen virksomhet 
                        som veileder/supervisør, om innholdet i evalueringssamtalen. 
                        Hva lurer du på nå? Hva vil du gjerne bli bedre på som veileder/supervisør?»

10.15 - 10.30   Pause 

10.30 - 11.00   Kort repetisjon om åpne spørsmål, praksistrekanten og tilbakemeldinger. 
                        Nye demonstrasjoner (rollespill eller filmer)

11.00 - 12.00   Lunsj

12.00 - 13.30   Felleskonsultasjon med supervisør. Film med to eksempler vises i plenum. 
                        Deretter ferdighetstrening med rollespill to og to. 

13.30 - 13.45   Pause

13.45 - 14.30   Kompetansevurdering og godkjenning av læringsmål. Veileders dobbeltrolle som hjelper 
                        og som sensor. Hvilke dilemmaer kan oppstå? Hvordan gjør vi det i praksis? 

14.30  - 15.00   Hva gjør veileder ved grunnleggende tvil om ALIS bør godkjennes? 
                         Og hvordan kan saksgangen bli?

15.00                Evaluering sendes ut.

15.15                Muntlig kursevaluering i plenum

15.30                Slutt

18.00 - 20.00    Helsepolitisk debatt om fastlegekrisen og kommunal ledelse. 
                         Markus Moe, Dagens Medisin leder debatten hvor Peter Prydz, 
                         Anders Stave og Bernard Holthe er innledere. 

 

KAN KOMME ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Kursavgift 3900,-. Forutsettes dekket av kommunen. Reise mm refunderes av fond II.

Det er forhåndsbestilt rom på Radisson Blu til 1265 pr natt.. Her er lenka du bruker til booking av rom.

Avmeldingsfrist er 20.8.21. Etter fristen refunderes ikke kursavgiften unntatt ved dokumentert sykdom.