Kurs i pasientkommunikasjon

Hva gjør vi når ressursene ikke strekker til, og hvordan møter man sinne, frustrasjon og urimelige krav fra pasienter og pårørende? Hvordan kommunisere best med barn, utrygge pårørende og gjennom videokonsultasjoner.

date_range 22/09/2021 - 23/09/2021
location_on Bodø
Meld meg på

Om foredragsholderne:

Bård Fossli Jensen er barnelege med doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. I sin private praksis i Oslo tilbyr han hjelp til familier som er plaget av skolevegring, utmattelse, kroniske smerter, uforklarte lammelser og andre sammensatte symptomer og plager.

Trond Mjaaland er psykolog med doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. Fra 2004 har han etterutdannet helsepersonell i medisinsk kommunikasjon på alle nivå i helsetjenesten, både i klinikk og i administrasjon. Mjaaland har egen klinisk psykologpraksis i Oslo.

Sammen driver Mjaaland og Fossli Jensen selskapet Somsagt AS i Forskningsparken i Oslo. Derfra har de utviklet Helsedirektoratets kurs for ledere «Når skaden har skjedd». For tiden arbeider de med nye kommunikasjonsmetoder for medisinske operatører på nødnummeret 113. Nylig ga de ut boka «Kommunikasjon med pasienter» på Universitetsforlaget.

Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer. Læringsmålene: ALM 008, 042, 044, 045 og 047.

Vi følger nøye med på smittesituasjonen frem mot sommeren, og vil så avklare om kurset kjøres som hybridkurs eller blir heldigital. Ikke bestill økonomibillett på fly før avklaring. Har sjekket med Fond II som sier er det greit å bestille fleksibilletter så lenge ting er såpass usikkert ift korona. I tilfelle det kommer lokal oppblomstring til høsten vil kurset utsettes. Nordland Legeforening har ikke økonomisk ansvar for bestilte flybilletter som ikke kan benyttes.

Program

Onsdag 22. september:

08.30 – 08.45  Velkommen og informasjon om kurset

08.45 – 10.30  Varm og effektiv gjennom 4 gode vaner: Hva blir forventet av oss og hva er godt nok?

10.30 – 10.45  Pause

10.45 – 11.30   Tapt tillit: Hva gjør du når ressursene ikke strekker til og hvordan møte 
                        sinne, frustrasjon og urimelige krav? 

11.30 - 11.45  Pause

11.45 – 12.45   Tapt tillit forts.

12.45 - 15.00   Lunsj og tur til Keiservarden - vi busser til Rønvikfjellet og følger Lofotveggen mot Toppen. 

15.00 - 15.45   Hvordan kommunisere godt med barn?

15.45 - 16.00  Pause

16.00 – 17.45  Videokonsultasjoner – hvordan sikre god pasientkommunikasjon via skjermen?

 

Torsdag 23. september:

08.30 – 10.00  Utrygge pårørende

10.00 – 10.15  Pause

10.15 – 11.30  «First put your own mask on» – egenomsorg i et krevende yrke

11.30 – 12.30  Lunsj

12.30 – 14.00  Beklagelsens kunst

14.00 – 14.15  Pause

14.15 – 15.30  Deltagernes egne kasuistikker

15.30              Oppsummering og vel hjem

Praktisk informasjon

Ikke bestill flybillett før avklaring eller bestill fleksibel billett. Har sjekket med Fond II som sier er det greit å bestille fleksibilletter så lenge ting er såpass usikkert ift korona. I tilfelle det kommer lokal oppblomstring til høsten vil kurset utsettes. Nordland Legeforening har ikke økonomisk ansvar for bestilte flybilletter som ikke kan benyttes.

Vi har forhåndsbooket en del rom på Thon Nordlys i Bodø til 1140 pr natt i enkeltrom. Send epost til Julian.halmoy@olavthon.no  for bestilling av rom. Merk meldingen med "kurs i pasientkommunikasjon". Vi fakturerer to dagpakker a 575,-.

På Nordlandsuka 2021 arrangeres det flere emnekurs og mange hyggelige sosiale eventer og hyggelige middag. Det blir sendt ut informasjon om disse, og dere får muligheten til å melde dere på dette i etterkant. I tilknytning til pasientkommunikasjon arrangeres det kurs i veiledning 20. og 21. september og kurs i småkirurgi 24. og 25. september. Det er med andre ord gode muligheter til å hente mange kurspoeng denne uka og få med seg mye nyttig faglig input. Dagskurs i lungesykdommer og diabetes 25. september er også en mulighet. De som ønsker å delta på kurs hele uka med avslutning lørdag kan bli med ny president til Per Kalsatinden søndag. Fond II godtar ekstra overnatting om retur hjem etter kurs lørdag ikke er mulig.