Klinisk emnekurs i trygdemedisin i Molde

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til klinisk emnekurs i trygdemedisin betydningen av arbeid for den fysiske og psykiske helsen.

date_range 15.09.2021 - 16.09.2021
location_on Molde
Meld meg på

Kurset har følgende godkjenninger:

  • Allmennmedisin: godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i trygdemedisin til videre- og etterutdanningen
  • Arbeidsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Målgruppe

Fastleger, allmennmedisiner, arbeidsmedisiner, psykologer, behandlere i spesialisthelsetjenestens avdelinger for rus- og psykisk helsevern, ansatte i NAV.

Læringsmål

Bedre samhandling og økt forståelse mellom helsetjenesten og NAV.
Bedre samhandling om psykiske lidelser. Oppdatert kunnskap om, og felles forståelse av betydningen av arbeid for den psykiske og fysiske helsen.
 

Tid/sted

Tid/ Sted: 15. og 16. september, Scandic Alexandra, Molde
Pris: det skal kun betales for dagpakke kr. 440,- pr. dag, totalt kr. 880,-

Oppgi ref.nr. 47631513 når du bestiller hotellrom for å få avtalt hotellpris

Reservasjon av hotellrom gjøres av den enkelte. Vi har fått følgende priser:

Kr. 990,- for enkeltrom og kr. 1190,- for dobbeltrom
Link til hotellet: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/molde/scandic-alexandra-molde

Maks antall deltagere: 150 stk.

NB! Det legges en plan B for digital gjennomføring av kurset hvis fysisk oppmøte fortsatt ikke mulig å få til.

 

Program

Onsdag 15. september

0900-0930

Registrering og kaffe

 

 
0930-0940Velkommen! Kursleder Endre Skjølberg, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Molde
0940-1040Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp i vår regionUlf Andersen, statistikksjef NAV
1040-1050Pause 
1050-1150Utenforskap og inkludering – og behovet for tverrfaglig innsatsUlf Andersen, statistikksjef NAV
1150-1200Pause 
1200-1245Fastlege og NAV – hvordan spiller vi hverandre gode? Rådgivende overlege Maiken Talsæte og Olof Hallberg, NAV
1245-1330Lunsj 
1330-1415

Fordypning journalføring – dokumentasjonsplikt og anmodning om retting/sletting av journalnotat

 

Fylkeslege Karin Müller Mikalsen

 

1415–1425Pause 
1425–1525

Hva skjer når du som lege får klage mot deg? Om forsvarlig helsehjelp og klagegang

 

Fylkeslege Karin Müller Mikalsen

 

1525–1540Pause 
1540-1640

«Det vanskelige fraværet»

Gruppearbeid kasuistikker (kahoot/mentimeter)

Karin Müller Mikalsen og Maiken Talsæte/Olof Hallberg
1640-1650Oppsummering av dagenEndre Skjølberg

Torsdag, 16. september

0830–0930

Arbeidsrettet psykisk helsehjelp - hvem, hva og hvordan det hjelper

 

Ole Bjørn Kolflåth, psykologspes.

Psykiatrisk poliklinikk, Helse I Arbeid

0930–0940Pause 
0940–1050Betydningen av arbeid for psykisk og fysisk helse. Hva virker? Silje E. Reme, professor i psykologi
1050-1100Pause 
1100-1200Gode modeller for samhandling for bedre smertemestring og mestring av psykiske plagerSilje E. Reme, professor i psykologi
1200–1245Lunsj 
1245–1330Inspirasjonsforedrag/solskinnshistorieDigitale talenter
1330-1340Pause 
1340–1445Gangen av en sykefraværssak i systemet. Hvordan kan vi samhandle bedre?Fastlege, lokalt NAV-kontor, ROL, NAV arbeid og ytelser, hjelpemiddelsentralen
1445–1500Pause 
1500–1545NAV hjelpemiddelsentral - brobygger for unge med funksjonssvikt ut i arbeidslivet Hjelpemiddelsentralen
1545–1600Oppsummering av dagen og kurset