Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell

FULLT. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 og kan kombineres med ulike emnekurs. Arrangeres etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet.

date_range 23.09.2021 - 24.09.2021
location_on Bodø
Meld meg på

I forkant av kurset må det obligatoriske nettbaserte forkurset til akuttmedisinkurset tas. Ved endt nettkurs printes kursbeviset ut eller skjermbildet lagres og forevises på den oppmøtebaserte delen av kurset som dokumentasjon. Her er lenke til nettkurset. 

Dette er det obligatoriske kurset i akuttmedisin i spesialiteten allmennmedisin.

Kursavgift 5000,-. 

Har sjekket med Fond II som sier det er greit at det bestilles fleksibilletter så lenge ting er så usikkert ift korona. Gjelder leger. Om du ønsker å ta et dagskurs lørdag og ikke kommer deg hjem, er det også mulig å få dekket ekstra overnatting.

Det er mulig å kombinere dette kurset med kurs i veiledning mandag 20.9 og tirsdag 21.9 eller dagskurs lungesykdommer eller diabetes lørdag 25.9. Kursene legges ut ila de nærmeste ukene. Middager og sosiale event under uka kan man melde seg på etter hvert. Mer informasjon om disse kommer.

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Program

TORSDAG 23. SEPTEMBER:
Kursleder: Eldbjørn Furnes

09.00 -09.15   Velkommen. Presentasjon av kurs og kursdeltakere  
                       Eldbjørn Furnes

09.15 -10.00   Sepsis 
                      Overlege Hanna Kristine Eilertsen

10.00 -10.15   Kaffepause  
 
10.15 – 11.00  Akutt psykiatri 
                       Nora Vaag Miller, psykiater 

11.00 – 11.15  Kaffepause 

11.15 – 12.00  Akutt pediatri  
                       Kristin Wasland, overlege 

12.00 – 13.00  Lunsj  

13.00 – 13.45  Primærvurdering av traumepasient 
                       Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin, Bodø

13.45 -14.00   Kaffepause 

14.00 – 15.00  Akutt lunge  
                       Espen Carlsen, overlege

15.00 – 15.15  Pause

15.15 -16.15   Akutt kardiologi 
                       Anders Hovland, kardiolog 

 

FREDAG 24. SEPTEMBER:
Kursleder: Kjersti Mæhle

08.00 – 08.30  Ivaretakelse av pårørende
                       Gregory Hautios

08.30 – 09.15  Skadested. Samhandling med AMK-sentral, politi, brann-redning, 
                       organisering, ansvar, ledelse PLIVO

                       Presentasjon av øvelser 
                       Alle instruktører 

09.20              Praktiske demonstrasjoner og øvelser, ca 40 minutter per stasjon

                      1) Væskeresucitering, hvordan, venekanylering, intraossøs tilgang, infusjoner 

                      2) Luftveier, barn, voksne 

                      3) Immobilisering, leiring 

                      4) ATLS 

                      5) Nødnett ved Gregory Hautois

                      6) HLR ved instruktører fra Bodø legevakt

11.30             Lunsj 

12.30             Praktiske øvelser fortsetter

15.15             Plenum, gjennomgang og evaluering

 

Praktisk informasjon

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu til avtalepris. For å sikre deg rom må du være tidlig ute. Bookinglenke. Rompris 1265,- for enkeltrom.