Grunnkurs B

STENGT FOR PÅMELDING. FOR VENTELISTE SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021. Ved særskilte behov er det mulig å delta digitalt. Fysisk kurs forutsetter at det er smittemessig forsvarlig til høsten.
20.9.2021 - 22.9.2021
BodøMeld meg på!

Informasjon

Kurset er en del av Nordlandsuka 2021.

Vi ønsker at de fleste deltar fysisk på kurset, men åpner for at noen har behov for å delta digitalt. Men husk at nettverksbygging skjer i det uformelle møtet med kollegaer. Og Bodø på høsten er rett og slett vakker. Naturen ligger tett på byen og vi legger opp til flotte middager, ribtur til Saltstraumen og fottur til Keiservarden.

Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 som gir gode muligheter til å kombinere grunnkurs med emnekurs i småkirurgi (23. og 24.5), diabetes (24.5) og lungekurs (25.5). De to siste kursene er dagskurs og bygger på nettkurs og godkjennes som emnekurs. Legges ut ila mai.

Om du tenker å legge helga til Bodø kan du bli med på tur til Per Kalsatinden søndag. Hit håper vi å ha med oss den nye presidenten i Legeforeningen.

Mandag blir det mulig å være med på raftetur til Saltstraumen. Tirsdag blir det helsepolitisk debatt der dere som deltar får godkjent 2 valgfrie timer, og onsdag legger vi opp til lang lunsj og tur til Keiservarden.

Mer informasjon om dette sendes dere ila våren. Da blir det muligheter til å melde seg på middager, rafting i Saltstraumen og tur til Keiservarden i tillegg til kurs som går torsdag, fredag og lørdag samme uke.

Kursavgift 5800,-. 

Vi følger nøye med på smittesituasjonen frem mot sommeren, og vil så avklare om kurset kjøres som hybridkurs eller blir heldigital. Ikke bestill økonomibillett på fly før avklaring. Har sjekket med Fond II som sier er det greit å bestille fleksibilletter så lenge ting er såpass usikkert ift korona. I tilfelle det kommer lokal oppblomstring til høsten vil kurset arrangeres heldigitalt. Nordland Legeforening har ikke økonomisk ansvar for bestilte flybilletter som ikke kan benyttes.

Vi har forhåndsbooket en del rom på Thon Nordlys i Bodø til 1140 pr natt i enkeltrom. Sedn epost til Julian.halmoy@olavthon.no  for bestilling av rom. Vi fakturerer dagpakker.

Om smittesituasjonen tillater det vil grunnkurset være startskuddet på Nordlandsuka 2021 der det arrangeres flere emnekurs og mange hyggelige sosiale eventer og hyggelige middag. Det blir sendt ut informasjon om dette og dere får muligheten til å melde dere på dette i etterkant.

Skriv under merknader om du har behov for å delta digitalt og bakgrunnen for ønsket. 

Avmeldingsfrist er 15.8.21. Etter denne dato kan man ikke påregne å få refundert kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.

Program

Mandag 20. september 2021:

08.00 - 08.30   Opprop og informasjon om kurset.
                        Opprop ellers i kurset skjer digitalt i chatten

08.30 - 08.45    Velkommen til grunnkurs B 
                         Introduksjon av foreleser Njål Flem Mæland, hva skal vi lære og program for dagen
                        
08.45 - 09.30   Sakkyndigrollen, bruk av skjønn, funksjonsvurdering – MCQ 1 og 2
                        Njål Flem Mæland

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Sykepenger, noen MCQ, 4 kasuistikker til diskusjon i grupper
                        Njål Flem Mæland

10.30 - 10.45   Pause              

10.45 - 11.30   AAP introdusert ved en reell sak fra trygderetten, noen MCQ
                        Njål Flem Mæland

11.30 - 12.00   Lunsjpause

12.00 - 12.45   Uføre, litt om ung uføre, MCQ om uføre, gruppearbeid om to «ROL saker»
                        Njål Flem Mæland 

12.45 - 13.00    Pause

13.00 - 13.30    Om å skrive erklæring, bruk av diagnoser, MCQ og gruppeoppgave om en 
                         ferdig erklæring
                         Njål Flem Mæland 

13.30 - 13.45    Pause

13.45 - 14.15    Allmennmedisinen og «det primærmedisinske paradoks»
                         Njål Flem Mæland 

14.15 - 14.30    Pause

14.30 - 15.30    Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert
                         svangerskapspermisjon 
                         Grethe Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 

16.30 - 19.00    Rafting til Saltstraumen

20.00                 Middag på Hundholmen


Tirsdag 21. september:

08.30 - 10.15   Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser under en pandemi
                        Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk
                        Skallsikring - får de som trenger hjelp av fastlegen det under

10.15 - 10.30    Pause

10.30 - 11.15   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste 
                        Runa Andersen og Lene Sommerseth Hansen, ledende helsesykepleier og 
                        psykolog i Vågan kommune

11.15 - 11.30   Pause

11.30 - 12.15   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                        Runa Andersen, ledende helsesykepleier i Vågan kommune

12.15 - 13.15   Lunsj

13.15 - 14.00   Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss 
                       Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

14.00 - 14.15   Pause

14.15 - 15.00   Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

15.00 - 15.15  Pause

15.15 - 16.00   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

16.00 - 16.15   Pause

16.15 - 17.00   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

kl. 18.00           Helsepolitisk debatt

kl. 20.30           Middag på Bryggerikaia      


Onsdag 22. september:


08.30 - 09.15  Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter for helsepersonell
                       Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen 

09.15 - 09.25  Pause               

09.25 – 10.10  Informasjonshåndtering
                       Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                       kommuneoverlege Røst

10.10 - 10.25  Pause

10.25 - 11.15  Gruppearbeid

11.15 - 11.45  Diskusjon i plenum

11.45 - 12.00  Pause 

12.00 - 12.45  Meldeplikt
                       Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst

12.45 - 13.45  Lunsj 

13.45 - 14.30  God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil
                       Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst

14.30 - 14.45  Pause

14.45 - 15.15  Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning
                       Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                       kommuneoverlege Røst

15.15 - 15.30  Pause

15.30 - 16.15  - Hjelp, jeg har fått en klage
                       30 minutter forelesning og 15 minutter spørsmål/avklaring
                       Lars Utne Haukland, ass. fylkeslege Nordland

16.15               Oppsummering