Grunnkurs C webinar

KURSET ER FULLT. Grunnkurs C kjøres som webinar/digitalt kurs. Du kan sitte hjemme eller på kontoret og ta hele kurset.

date_range 21.09.2020 - 23.09.2020
Meld meg på

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis.

Grunnkurs C del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32359/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Kursavgift 5400,-.

Påmeldingsfrist er 20. august 2020. Ved avmelding etter 20. august 2020 refunderes ikke kursavgift. Om kurset blir fullt prioriteres de som har kommet lengst i spesialiseringen.

Program

Mandag 21. september;   
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim  

08.30 - 09.00    Registrering/velkommen

09.00 - 10.15    Hvordan krenkede barn blir syke voksne
                         Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene
                         Forelesning og gruppearbeid
                         Anna Luise Kirkengen, professor NTNU og spesialist i allmennmedisin                       

10.15 - 10.30   Pause

10.30 – 11.45   forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne
                         Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene
                         Forelesning og gruppearbeid
                         Anna Luise Kirkengen, professor NTNU og spesialist i allmennmedisin                                               

11.45 - 12.30    Lunsj

12.30 - 13.45    Overdiagnostikk og overbehandling?
                         For mye, for lite eller akkurat passe - hva er konsekvensene for pasienten
                         og samfunnet?
                          Forelesning og gruppearbeid
                         Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege                          

13.45 - 14.00    Pause

14.00 - 15.15    Tiltaksfasen i konsultasjonen. Hva er beslutningsgrunnlaget for
                         supplerende undersøkelser?
                         Forelesning og gruppearbeid
                         Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege                                                    


Tirsdag 22. september:
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

08.30 - 09.30    Allmennlegen på helsestasjon for barn; helsestasjonsprogrammet,
                         vaksinasjoner og samarbeid med andre yrkesgrupper på og
                         utenfor helsestasjonen
                         Hedda Mørch, fastlege 
                                                
09.30 – 09.45   Pause

09.45 – 10.45   Allmennlegen på helsestasjon for barn; oppdagelse av somatisk sykdom,
                         avvikende utvikling eller mulig svikt i omsorg  
                         Hedda Mørch, fastlege                               

10.45 - 11.00    Pause

11.00 - 12.45    Hvordan få til livsstilsendring? Hva kan være hindre?
                         Lars Linderot, overlege Bærum DPS                           

12.45 - 13.15    Lunsj

13.15 - 14.15    Motiverende intervju
                         Lars Linderot, overlege Bærum DPS                            

14.15 - 14.30    Pause

14.30  -16.15    Motiverende intervju                              
                         Lars Linderot, overlege Bærum DPS                     

16.15 - 16.30    Pause                  

16.30 - 17.30     Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?     
                          Eirik Vikum, MD PhD, FHI


Onsdag 23. september:
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim    


08.30 - 10.00    Utfordringer i svangerskapsomsorgen   
                         Kristin Skogøy, gynekolog og Liv Kristin Olsen, jordmor                       

10.00 - 10.15    Pause

10.15 - 12.00    Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare?   
                         Nora Miller, psykiater                        

12.00 - 12.15     Pause

12.15 - 13.00     Hva gjør man når kollegaen har uhelse eller vi selv får problemer? 
                         Hjelpe- og støtteordninger for leger  
                         Lasse Djerv, psykiater og leder av kollegial støttegruppe Nordland                           

13.00 -13.45     Lunsj     

13.45 -14.30     Hva skal til for å være en god allmennlege og trives i jobben?
                         På jobben OG utenfor jobben 
                         Marianne Natvik. fastlege                            

14.30 - 14.45    Pause

14.45 - 16.00    Hvordan få til et godt liv som allmennlege?
                         Gruppearbeid 
                         Marianne Natvk, fastlege

16.00                Kursprøve - leveres senest klokka 22.00. Kursbevis sendes ut 25.9.                  

                            

                        

                           

 

Program kommer.

Praktisk informasjon

All undervisning og gruppearbeid kjøres i Zoom. Du vil få tilsendt lenke for registrering og innlogging i uka før kurset starter.