Dagskurs i lungesykdommer og nettkurs KOLS - webinar

STENGT FOR PÅMELDING. Nordland Legeforening arrangerer digitalt klinisk emnekurs i lungesykdommer 14. oktober på Teams. Bygger på nettkurs KOLS som er klart i uke 39, og gir totalt 15 poeng som klinisk emnekurs. Du kan delta hjemmefra via egen PC.

date_range 14.10.2020 - 14.10.2020
Meld meg på

Både nettkurs og dagskurs må tas for å sikre seg kliniske emnekurspoeng og de læringsmålene som hører til.  

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer og for de læringsmålene som hører til som ALM 072, 073, 074 og 075.

Bruker og lenke til nettkurs KOLS  sendes deltakerne i uke 39.

Det hører med en hjemmeoppgave som det er greit å komme i gang med raskt. Se under.

Lag pasientundervisning om KOLS 

Frisklivssentralen i kommunen har tatt kontakt med deg om du kan holde et 30 minutters innlegg om behandling av KOLS for «Friskliv med KOLS»-klubben. Du ser på dette som en utmerket mulighet til å kunne formidle informasjon til mange pasienter og takker ja. 

Oppgaven er å lage en presentasjon som viser hvilke temaer du ønsker å snakke om, og gjerne med illustrasjoner som kan være nyttig for å øke sykdomsforstelsen. 

Oppgaven sendes på e-post til losvik@gmail.com, og vil bli vurdert før kursdagen. 

 

Program

Foreløpig program:

08.30 - 10.15   Generelt KOLS, hva, hvordan og hvorfor? 
                        Terje Tollåli, overlege Nordlandssykehuset

10.30 - 11.45   Behandlingsalternativer og hvem skal henvises/rehenvises 
                        Terje Tollåli, overlege Nordlandssykehuset

11.45 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.30   Bruk av LTOT - hvem og hvem ikke? 
                        Respirasjonsenheten - sykepleier June Flæsen

13.30 - 13.45   Pause

13.45 - 14.45   Pust deg bedre – en app for lungesyke 
                              Spesialfysioterapeut Elin Johnsen, Helse Førde

14.45 - 15.00   Pause

15.00 - 16.00   KOLS-koordinator - Profylakse, ernæring, trening 
                        Linda Hosen Djupos, KOLS koordinator

16.00 - 16.15   Pause

16.15 - 17.30   Allmennmedisinske perspektiver - kasuistikker
                        Jonne Kalstad, fastlege og Martin Strøm Nilsen, LIS2

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Kursavgift faktureres rundt en måned før kursstart. Om du har meldt deg på nettkurset blir dette også fakturert samtidig. 

Påmeldingsfrist 6. oktober 2020.