Konferanse om praksiskonsulentordningen

Målsettingen med konferansen er å bedre rekrutteringen av nye praksiskonsulenter og sikre god forankring i foretakene for ordningen. Konferansen sentreres rundt «medisinsk samhandling» og hvordan praksiskonsulentordningen kan være et verdifullt samhandlingsverktøy.

date_range 05.02.2020 - 05.02.2020
location_on Tromsø
Meld meg på

Bakteppet for konferansen er sviktende rekruttering av nye praksiskonsulenter i Nord-Norge. Målsettingen med konferansen er å bedre rekrutteringen av nye praksiskonsulenter og sikre god forankring i foretakene for ordningen. Konferansen sentreres rundt «medisinsk samhandling» og hvordan praksiskonsulentordningen kan være et verdifullt samhandlingsverktøy. 

Målgruppen for konferansen er fastleger, praksiskonsulenter, klinikksjefer på sykehus, samhandlingsaktører, både i sykehusadministrasjon og kommunal helseforvaltning. 

PROGRAMKOMITE:
Finn-Henry Hansen, Helse Nord
Jan-Morten Engzelius, Medlem av koordinerende nasjonalt arbeidsutvalg for PKO
Mette Røkenes, kommuneoverlege Sortland 
Jonas Holthe, kommuneoverlege Harstad
Guri Moen, Larjord, rådgiver samhandling, UNN Tromsø
Unni Ringberg, mangeårig PKO og fastlege,Tromsø
Morten Høyer, PKO UNN og fastlege, Tromsø
Tove Myrbakk, Nordland Legeforening, Bodø
 

Konferansen søkes godkjent med 7 timer som valgfritt kurs for spesialiltetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Helse-Nord

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Program

Onsdag 5. februar


08.00 - 08.30  Registrering

08.30 - 08.45  Velkommen, introduksjon av tema og behovet for å styrke PKO-ordningen
                       i Nord-Norge
                       Finn Henry Hansen, Helse Nord

08.45 - 09.15  PKO – tanker rundt organisering, dimensjonering, forankring og avlønning
                       Morten Engzelius, regional PKO-ansvarlig, Helse Sør-Øst
                       Spørsmål/diskusjon

09.15 . 09.30  Pause

09.30 - 10.00  PKO SUS 20 år! Oljen som smører maskineriet – utfordringer og suksesskriterier
                       Olav Thorsen, PKO-leder Stavanger universitetssykehus
                       Spørsmål/diskusjon

10.00 - 10.30  Møteplass Møre og Romsdal - våre arenaer for medisinsk samhandling
                       hvor behandlere i spesialisthelsetjenesten møter fastlegene
                       Stian Endresen, PKO-leder Møre og Romsdal
                       Spørsmål/diskusjon

10.30 - 10.45  Pause

10.45 - 11.15   PKO i Vestre Viken HF; suksessfaktorer og organisering
                        Trygve Kongshavn, PKO-leder Vestre Viken
                        Spørsmål/diskusjon

11.15 - 11.45   Praksiskonsulent – med blikket utenfra eller innenfra?
                        Anne Grethe Olsen, fylkeslege Troms og Finnmark
                        Spørsmål/diskusjon

11,45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.15  «Legens medisinske binge»  -  et oppdelt helsevesen. Refleksjoner om samarbeid 
                        - idealer, realiteter og perspektiv.
                        Unni Ringberg, fastlege og førsteamanuensis UiT

13.15 - 13.45  Hva betyr PKO for foretakene - utfordringer og muligheter?
                       Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef og klinikksjef medisinsk klinikk
                       Markus Rumpsfeld, UNN 
                       Spørsmål/diskusjon

13.45 - 14.00  Pause

14.00 - 14.30  Hva betyr PKO for fastlegene - ufordringer og muligheter?
                       Marit Karlsen, fastlege Kautokeino, styremedlem i Allmennlegeforeningen
                       og medlem av sentralstyret i Legeforeningen
                       Spørsmål/diskusjon

14.30 - 15.00  Hvordan skape tillit blant fastleger og i sykehus til PKO ordningen?
                       Anita Husveg, PKO Helgelandssykehuset

15.00 - 15.15  Regional forankring av PKO
                       Knut Even Lindsjørn, samhandlingsdirektør Helse Sør-Øst

15.15 - 15.30  Pause

15.30 - 16.30  Paneldebatt

 

 

Praktisk informasjon

Kursavift på 500,- faktureres sammen med dagpakker rundt 5. januar 2020.