Nettkurs Diabetes mellitus type 2

Nettkurs diabetes er et 8 timers oppfriskningskurs om diagnostisering og behandling av diabetes type 2. Nettkurset koster 2200 kr, og er godkjent som 8 timer valgfritt kurs for allmennleger.

Meld meg på

Som kursdeltaker er jeg trygg på risikovurdering og diagnostisering av diabetes. Jeg kjenner til sentrale behandlingsprinsipper for behandling av diabetes. Jeg vet fordeler og ulemper med de ulike blodsukkersenkende legemidlene.

VI BEKLAGER: FAKTURA VIRKER IKKE. Hvis du vil komme deg i gang med en gang, kan du også melde deg på med kortbetaling her.

Program

INTRODUKSJON

 • Introduksjon
 • Om kurset
 • Om deltakerne
 • Introtest
 • Prevalens av diabetes i Norge
 • Faktorer som påvirker prevalensen
 • Antall pasienter som bruker blodsukkersenkende legemidler
 • Risikofaktorer
 • Diabetes i verden

DIAGNOSTIKK

 • Diagnostikk
 • Flytskjema Risikovurdering og diagnostikk
 • Risikovurdering og diagnostikk - flytskjema
 • HbA1c
 • Anne på kontoret
 • Annes FINDRISK
 • Litt mer om HbA1c
 • Øvrige glukosemålinger
 • Diagnosekriterier for diabetes type 2

NYOPPDAGET DIABETES TYPE 2

 • Seksjon 3: Nyoppdaget diabetes
 • Ny pasient med diabetes
 • Undersøkelsen
 • 1 eller 2? Mody eller LADA?
 • Diabetes og førerkort
 • Innvandrer og diabetes
 • Anne har målt trykket
 • Helsedirektoratet om levevaner

LEVEVANER

 • Seksjon 4: Levevaner
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk quiz
 • Kosthold
 • Kostholdsquiz
 • Vektreduksjon
 • Røykekutt
 • Nils er så tørst
 • Litt mer om Nils

BEHANDLINGSMÅL

 • Seksjon 5: Behandlingsmål
 • Behandlingsmål - oversikt
 • Behandlingsmål: HbA1c
 • Behandlingsmål: fysisk aktivitet
 • Behandlingsmål: Blodtrykk
 • Behandlingsmål: vektreduksjon
 • Bent er tilbake for kontroll
 • Bent Quiz

BLODSUKKERSENKENDE LEGEMIDLER

 • Seksjon 6: Blodsukkersenkende legemidler
 • Introduksjon til legemidler
 • Metformin er førstevalg
 • Flytdiagram blodsukkersenkende behandling
 • Sulfonylurea
 • DPP-4-hemmere
 • SGLT2-hemmere
 • GLP-1-analog
 • Behandling med insulin
 • Litt mer om insulin
 • Insulinprofiler

KOMBINASJONER AV LEGEMIDLER

 • Seksjon 7: Kombinasjoner av legemidler
 • Lars del 1
 • Lars 1 quiz
 • Tommelfingerregler ved kombinasjon av legemidler
 • Kombinasjon av to legemidler
 • Kombinasjon av tre legemidler
 • Lars del 2
 • Lars quiz 2

OPPFØLGNING AV DIABETESPASIENTER

 • Seksjon 8: Oppfølgning av diabetespasienter
 • Kommunikasjon, mestring og motivasjon
 • Årskontrollen, og andre kontroller
 • Undersøkelse av føtter
 • Undersøkelse av føtter - litt mer
 • Egenmåling av glukose
 • NOKLUS diabetesskjema
 • Diabeteskomplikasjoner
 • Behandling av hypertensjon
 • Kolesterolsenkende behandling
 • En liten sjekk
 •  

TIL SLUTT...

 • Seksjon 9: Helt til slutt...
 • Haldis er på kontoret
 • Haldis quiz
 • Startkurs i spesialisthelsetjenesten
 • Kursevaluering

Praktisk informasjon

Du melder deg på her, og så sender vi deg en bruker. Vi jobber for å automatisere prosessen. 

Hvis du vil komme deg i gang med en gang, kan du også melde deg på med kortbetaling her.