Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

Velkommen til den 6. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø. Spennende faglig program og blodfersk skreimølje.
12.3.2019 - 13.3.2019
BodøStengt for påmelding

Informasjon

Statssekretær Anne Bramo, HOD har åpningsforedraget “Leve hele livet“ og ordfører Ida Pinnerød ønsker velkommen til Bodø. Konferansen setter spesielt fokus på den vanskelige kommunikasjonen om døden og på legemiddelbruk og pasientsikkerhet. 

Arrangør er Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin i samarbeid med Nordland Legeforening. Medarrangører er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nordland, Bodø kommune og Nord Universitet.

 

Program

 

Leve hele livet
Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin
Scandic Havet, Bodø 12. - 13. mars 2019


Tirsdag 12. mars:
 

kl. 09.00 - 10.15          Registrering

kl. 10.15 – 10.30         Kulturelt innslag med Thale Krogtoft og praktisk informasjon 

kl. 10.30 – 10.45         Velkommen til Bodø
                                      Varaordfører Synne Bjørbæk

_

                                   Å leve og la dø
_

kl. 10.45 – 11.15         Leve hele livet
                                      Statssekretær Anne Bramo, HOD

kl. 11.15 – 11.45         Den gode døden i sykehjem
                                      Anette Fosse, fastlege, sykehjemslege og PhD-kandidat

Kl. 11.45 – 12.15        Sykehjemslegens arbeid med døende pasienter
                                      Kristian Jansen, fastlege og sykehjemslege og PhD-kandidat

Kl. 12.15 – 12.30         Pause

Kl. 12.30 – 13.00        Forhåndssamtaler i sykehjem
                                      Trygve Johannes Lereim Sævareid, sykepleier og PhD-kandidat

kl. 13.00 – 14.00         Lunsj

_

                                      Kulturelt innslag med Thale Krogtoft 

Kl. 14.00 – 14.30        Nye nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase
                                      Bente Ervik, konst. overlege, UNN 

Kl. 14.30 – 15.00         Sosial omsorg – en blind flekk i eldreomsorgen
                                      Helga Eggebø, seniorforsker, Nordlandsforskning

Kl. 15.00 – 15.15         Pause

Kl. 15.15 – 15.45         Den gamle pasienten – fra hjem til sykehjem
                                       Jorunn Hov, sykepleier og PhD-kandidat

Kl. 15.45 – 16.30         Den gode samtalen når døden blir en del av livet
                                      Odd Eidner, forfatter og prest

Kl. 17.00 – 19.00         Årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Kl. 20.00                       Skreimølje på Scandic Havet

 

Onsdag 13. mars:

 

­­­­­­­­­­­­­­­­_

                                    Legemiddelbruk og pasientsikkerhet
_

Kl.08.30 – 09.00         Presentasjon av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
                                     i kommunen

                                     Tone Krüger, enhetsleder

kl. 09.00 – 09.45         Læringsnettverk som metode i forbedringsarbeider
                                      Erfaring fra gjennomføring av læringsnettverk i tiltakspakkene Riktig
                                      legemiddelbruk og legemiddelavstemming for 23 nordlandskommuner
                                      Tone Krüger, enhetsleder USHT Nordland
                                      Eva Skoglund, kommunelege i Hamarøy

kl. 09.45 – 10.00         Pause

Kl. 10.00 – 10.45        Riktig legemiddelbruk i sykehjem
                                     Margareth Kristiansen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord

kl. 10.45 – 11.00         Pause og utsjekk

kl. 11.00 – 11.30         Legemidler hos eldre: Velstemt, bestemt og samstemt?
                                      Maria Serafia Fjellstad, UNN Harstad

_


Kl. 11.30 – 12.30         Lunsj

Kl. 12.30 – 13.15         ELDREATLAS viser store geografiske forskjeller i behandling av eldre
                                      Lise Balteskard, forskningsleder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Kl. 13.15 – 13.30         Pause

Kl. 13.30 – 14.30        Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
                                     ved Demens (TID)

                                     Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker, Sykehuset Innlandet

Kl. 14.30 – 14.45         Pause

Kl. 14.45 – 15.15         Deltakelse og inklusjon i samfunnet for familier som lever med demens
                                      Gøril Ursin, PhD-kandidat, Nord universitet

Kl. 15.15 – 16.15         Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
                                      Runar Bakken, gerontolog, sykepleier, forfatter og dosent ved
                                      Universitetet i Sørøst-Norge

Kl. 16.15 – 17.00         Refleksjon og debatt
                                      Ledes av Kjellaug Enoksen og Hallgeir Kolvik

                                      VEL HJEM!

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Praktisk

Konferansen er tverrfaglig og er godkjent for:

Leger:
Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk i alders og sykehjemsmedisin
Geriatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: 15 timer for spesialistens etterutdanning
Nevrologi: 15 timer for spesialistens etterutdanning
Indremedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Kompetanseområdet i Alders- og sykehjemsmedisin: 15 timer somvalgfritt kurs

Sykepleiere:
Godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. 

Andre: godkjenninger
Tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15 timer.
Tellende for kompetansebevis i Delta
9 FEVU-poeng i Norges Farmaceutiske Forening 
Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 15 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Somatisk helse, Eldres helse og Folkehelse

Konferanseavgift: kr. 4000,

Deltakergiften inkluderer lunsj og kaffepauser med kake/frukt begge dager.

Påmeldingsfrist: 10.3 2019. Avmeldingsfrist: 12.2.2019. Ved avmelding før 12.2 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-. Ved avmelding etter 12.2 refunderes ikke konferanseavgiften unntatt ved dokumentert sykdom.

Overnatting tilbys på Scandic Havet til 1440,- pr natt, Gå via https://www.scandichotels.no/ og bruk bookingkode BLEG110319.

Husk å skrive nøyaktig fakturaadresse.