Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 Nordland

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 Nordland

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 i Nordland. Arrangeres på vegne av Statsforvalteren i Nordland.
11.9.2024 - 12.9.2024
BodøMeld meg på!

Informasjon

Husk å krysse av om du skal ha hotellrom og/eller middag. Skal du dele rom med noen eller har andre endringer ta kontakt på epost tove@nordland-legeforening.no

I forkant av kurset må det obligatoriske nettbaserte forkurset til akuttmedisin tas. Kurs i vold- og overgrep kan dere ta senere, men det kan være lurt å også ta dette i forkant for å bli godkjent for legevakt etter kursslutt.  Ved endt nettkurs printes kursbeviset ut eller skjermbildet lagres og sendes tove@nordland-legeforening.no som dokumentasjon. Her er lenke til nettkurs akuttmedisin og her er lenke til vold- og overgrepshåndtering. Dere kan ikke ta gratiskurset.

Den praktiske delen av dette kurset er ment å orientere dere om ulike praktiske aspekter som er nyttige ved tidskritiske, medisinske eller kirurgiske hendelser. Med 45 minutter per stasjon vil kursdeltakerne som hovedregel ikke opparbeide selvstendig kompetanse innenfor områdene det undervises i gjennom deltakelse på dette kurset alene. Kurset vil bidra til begynnende kompetanse innenfor de ulike områdene, oppdatering for de som allerede behersker prosedyrene og kan innenfor enkelte områder være tilstrekkelig til å utøve noen få prosedyrer selvstendig. Trening på egen legevakt, sammen med ambulansepersonell, egne kurs innenfor temaene det her blir orientert om, eller hospitering på nærmeste akuttmottak eller anestesiavdeling, er eksempler på aktiviteter som kan bidra til å sikre økt selvstendighet innenfor ferdighetene det her blir undervist i.

Kort gjennomgang av lenket læringsmateriell i forkant kan bedre læringsutbyttet på kurset.Perifer venekanylering; prosedyre https://studmed.uio.no/journalwiki/index.php/Innleggelse_av_perifert_venekateter. Deltakerne vil få anledning til å anlegge perifere venekatetere. Vi har som utgangspunkt at kursdeltakerne trener på hverandre.Luftveier. Fokus på å holde fri luftvei, ventilering med lærdalsbag, kort om supraglottiske luftveisenheter og kort orientering om intubasjon. Teoretisk bakgrunn: https://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2010--507-10.pdfTilnærming til akutt skadd pasient. Vi kommer til å følge en forenklet variant av ATLS som heter PHTLS. Kursdeltakerne vil få presentert kort teori, demonstrert systematikken og enkelte vil få mulighet til å øve. Dette kurset er kun orienterende. Ved ønske om økt kompetanse innenfor området systematisk tilnærming til og behandling av akutt syke pasienter med kirurgiske eller medisinske problemtillinger, anbefales det å ta følgende kurs avhengig av kompetanse, i rekkefølgen; PHTLS. AMLS. ATLS. Se https://norskluftambulanse.no/kompetanse/amls_og_phtls-kurs/ ved interesse.

Kort eksempel på undersøkelse her: https://www.youtube.com/watch?v=h6KBn5dg6jE

Program

PROGRAM KOMMER.