Grunnkurs C

STENGT FOR PÅMELDING. Bodø er hovedstaden i Nordland og befinner seg kun halvannen time unna Oslo med fly. Europeisk kulturhovedstad i 2024. En rusletur til sentrum av byen fra flyplassen tar 10-12 minutter. Foreleserne våre er erfarne og byr raust på sin kunnskap. NY FRIST 10.4.
22.4.2024 - 24.4.2024
BodøStengt for påmelding

Informasjon

NY FRIST FOR PÅMELDING 10. APRIL.

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. Nettkursbevis sendes til tove@nordland-legeforening.no

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Kursleder er Eirik Nordmo.

Avmeldingsfrist er 1. mars 2024. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgiften unntatt ved dokumentert sykdom (sykemelding) .  Fravær fra deler av kurset må forhåndsgodkjennes. I utgangspunktet er det ikke tillatt med fravær.

Program

Mandag 22. april

08.00 - 08.15

Velkommen og opprop

08.15 - 09.15

Hva er de nasjonale folkehelse utfordringene?

Hva er de største utfordringene- og de viktigste tiltakene

Maja Gunvor Eilertsen, FHI

09.15 - 09.30

Pause

09.30 - 10.30

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene

Anna Luise Kirkengen, Seniorrådgiver ved AFE/NTNU, dr. med. og spesialist i allmennmedisin

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

Hva skal til for å være en god allmennlege og trives i jobben?

På jobben OG utenfor jobben

Marianne Natvik, fastlege

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.10

Hvordan få til et godt liv som allmennlege?

Marianne Natvik, fastlege

14.10 - 14.20

Pause

14.20 - 14.55

Fortsettelse Hvordan få til et godt liv....

14.55 - 15.10

Pause

15.10 - 16.00

Hva gjør man når kollegaen har uhelse eller vi selv får problemer? Hjelpe- og støtteordninger for leger

Cecilia Vold, medlem i kollegial støttegruppe

19.00

Restaurant Bjørk. Grillet tørrfisk fra Værøy til hovedrett og sjokoladeganach til dessert.

Tirsdag 23. april

08.15 - 09.00

Hvordan få til livsstilsendring? Hva kan være hindre? Innledning og summegrupper

Herman Escher Egenberg, Forsker og underviser i klinisk kommunikasjon

09.00 - 09.15

Pause

09.15 - 10.15

Fortsettelse Hvordan få til livsstilsendring?

10.15 - 10.30

Pause

10.30 - 11.30

Motiverende intervju

Herman Escher Egenberg, forsker og underviser i klinisk kommunikasjon

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

Motiverende intervju med gruppearbeid og rollespill

Herman Escher Egenberg, forsker og underviser i klinisk kommunikasjon

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.15

Fortsettelse Motiverende intervju

14.15 - 14.30

Pause

14.30 - 15.15

Overdiagnostikk og overbehandling? For mye, for lite eller akkurat passe -hva er konsekvensene for pasienten og samfunnet?

Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege

Jørgen Breivold, spesialist i allmennmedisin og Phd-kandidat

15.15 - 15.30

Pause

15.30 - 16.15

Tiltaksfasen i konsultasjonen. Hva er beslutningsgrunnlaget for supplerende undersøkelser?

Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege

Jørgen Breivold, spesialist i allmennmedisin og Phd-kandidat

17.00 -19.00

RIB-tur til Saltstraumen med havørnsafari, egen påmelding. Bryggen er like ved hotellet.

20.00

Tapasbuffet på Lystpå, egen påmelding

Onsdag 24. april

08.15 - 09.00

Utfordringer i svangerskapsomsorgen

Nora Snefjellå, spesialist i allmennmedisin/fastlege

09.00 - 09.15

Pause

09.15 - 10.00

Forebyggende arbeid blant barn og ungdom

Kari Løvendahl Mogstad, lege og spesialist i allmennmedisin

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 10.45

Fortsettelse Forebyggende arbeid

Kari Løvendahl Mogstad, lege og spesialist i allmennmedisin

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.30

Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare?

Nora Vaag Miller, overlege og spesialist i psykiatri

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

Fortsettelse Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare?

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.30

Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming

Kai Brynjar Hagen, spesialist i samfunnsmedisin

14.30 - 14.45

Pause

14.45 - 15.30

Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming forts.

Kai Brynjar Hagen, spesialist i samfunnsmedisin

15.30 - 15.45

Evaluering og avslutning

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Praktisk

NYT FRIST FOR PÅMELDING 10. APRIL

Obligatorisk kursavgift 6100 kr og dagpakker mandag 22.4- onsdag 24.4 kr. 2385.  Overnatting på Radisson Blu fra 21-24 april, kr 1200 pr døgn. Faktura sendes ut rundt 15 mars.</p>

Husk å skrive HPR-nummer og allergier under merknader. Trenger det for å melde inn kurset på dere sånn at dere får det på "Min side" i Legeforeningen.

Vi har forhåndsbestilt et visst antall rom, så det gjelder være tidlig ute for å sikre seg vår pris. kr 1200 pr døgn. 

Mandag kl.19.00 har vi middag på Restaurant Bjørk, 2 retter, 545 kr. Egen påmelding.

Tirsdag har vi RIB tur til Saltstraumen kl.17-19, opplev verdens sterkeste tidevannsstrøm og havørnsafari, 995 kr. Oppmøte rett nedenfor hotellet. Sjekk linken i programmet for mer info. Egen påmelding.

Tirsdag kl. 20.00 har vi tapasbuffet på Lystpå, kr. 535. Egen påmelding.

FRIST FOR AVMELDING 1.3.24. ETTER 1.3 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM. (SYKEMELDING)</p>

Om du er interessert i hva som skjer i Bodo i kulturåret 2024 kan du se mer her https://www.bodo2024.no/