Kurs i legevaktsmedisin for LIS1

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 i Nordland, arrangeres på vegne av Statsforvalteren i Nordland 13. og 14 mars 2024.
13.3.2024 - 14.3.2024
Bodø Meld meg på!

Informasjon

Husk å krysse av om du skal ha hotellrom og/eller middag. Skal du dele rom med noen eller har allergier tar du kontakt på mail line@nordland-legeforening.no. .

I forkant av kurset må de obligatoriske nettbaserte forkursene til akuttmedisin og vold- og overgrepsmedisin tas. Ved endt nettkurs printes kursbeviset ut eller skjermbildet lagres og sendes line@nordland-legeforening.no som dokumentasjon. Her er lenke til nettkurs akuttmedisin og her er lenke til vold- og overgrepshåndtering. Dere kan ikke ta gratiskurset.

Den praktiske delen av dette kurset er ment å orientere dere om ulike praktiske aspekter som er nyttige ved tidskritiske, medisinske eller kirurgiske hendelser. Med 45 minutter per stasjon vil kursdeltakerne som hovedregel ikke opparbeide selvstendig kompetanse innenfor områdene det undervises i gjennom deltakelse på dette kurset alene. Kurset vil bidra til begynnende kompetanse innenfor de ulike områdene, oppdatering for de som allerede behersker prosedyrene og kan innenfor enkelte områder være tilstrekkelig til å utøve noen få prosedyrer selvstendig. Trening på egen legevakt, sammen med ambulansepersonell, egne kurs innenfor temaene det her blir orientert om eller hospitering på nærmeste akuttmottak eller anestesiavdeling er eksempler på aktiviteter som kan bidra til å sikre økt selvstendighet innenfor ferdighetene det her blir undervist i.

Kort gjennomgang av lenket læringsmateriell i forkant kan bedre læringsutbyttet på kurset.

1. Perifer venekanylering; prosedyre https://studmed.uio.no/journalwiki/index.php/Innleggelse_av_perifert_venekateter. Deltakerne vil få anledning til å anlegge perifere venekatetere. Vi har som utgangspunkt at kursdeltakerne trener på hverandre.

2. Luftveier. Fokus på å holde fri luftvei, ventilering med lærdalsbag, kort om supraglottiske luftveisenheter og kort orientering om intubasjon. Teoretisk bakgrunn: https://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2010--507-10.pdf

3. Tilnærming til akutt skadd pasient. Vi kommer til å følge en forenklet variant av ATLS som heter PHTLS. Kursdeltakerne vil få presentert kort teori, demonstrert systematikken og enkelte vil få mulighet til å øve. Dette kurset er kun orienterende. Ved ønske om økt kompetanse innenfor området systematisk tilnærming til og behandling av akutt syke pasienter med kirurgiske eller medisinske problemtillinger, anbefales det å ta følgende kurs avhengig av kompetanse, i rekkefølgen; PHTLS. AMLS. ATLS. Se https://norskluftambulanse.no/kompetanse/amls_og_phtls-kurs/ ved interesse.

Kort eksempel på undersøkelse her: https://www.youtube.com/watch?v=h6KBn5dg6jE

Program

Onsdag 13. mars 2024

kl. 11.00 - 11.45

Primærvurdering av traumepasient

Eldbjørn Furnes, spesialist allmennmedisin

kl. 11.45 - 12.00

Pause

kl. 12.00 - 13.00

Legevaktsarbeid – kasuistikker

Eldbjørn Furnes, spesialist allmennmedisin

kl. 13.00 - 13.45

Lunsj

kl. 13.45 - 14.45

Akutt pediatri

Kristin Wasland, overlege Nlsh

kl. 14.45 - 15.00

Pause

kl. 15.00 - 15.45

Akutt hodepine

Eldbjørn Furnes, fastlege

kl. 15.45 - 16.00

Pause

kl. 16.00 - 17.00

Strategi for bruk av antibiotika i legevakt

Hanne Kristine Eilertsen, overlege Nlsh

kl. 17.00 - 17.15

Pause

kl. 17.15 - 18.00

Akutte Brystsmerter

Eirik Hugaas Ofstad, overlege Nlsh

kl. 19.00

Middag på hotellet

Torsdag 14. mars 2024

kl. 08:00 - 08.30

Ivaretakelse av hjelpepersonell v/Gregory Hautois

kl. 08.30 – 09.00

Skadested. Samhandling med AMK-sentral, politi, brann-redning, organisering, ansvar, ledelse PLIVO

Presentasjon av øvelser

kl. 09.00 – 15.10

Praktiske øvelser

kl. 11.30 - 12.30

Lunsj

kl. 15.10

Oppsummering og spørsmål

kl. 15.15

Vel hjem

Deltakerne deles i seks grupper – deltakerne roterer mellom de seks arbeidsstasjonene. Følgende emner demonstreres og øves på:

Leiring/vacuummadrass/scopbåre

Tilnærming til den akutt skadde pasienten

Nødnett

Luftveishåndtering

Intravenøs tilgang

HLR med instruktører fra Bodø legevakt

09.10 – 09.55 :

Intravenøs tilgang, Gruppe 1

Luftveishåndtering, Gruppe 2

Leiring/vacuummadrass/scopbåre, Gruppe 3

Tilnærming til den akutt skadde pasient, Gruppe 4

Nødnett, Gruppe 5

HLR, Gruppe 6

10.00 – 10.45:

Intravenøs tilgang, Gruppe 6

Luftveishåndtering, Gruppe 1

Leiring/vacuummadrass/scopbåre, Gruppe 2

Tilnærming til den akutt skadde pasient, Gruppe 3

Nødnett, Gruppe 4

HLR, Gruppe 5

10.50 – 11.30:

Intravenøs tilgang, Gruppe 5

Luftveishåndtering, Gruppe 6

Leiring/vacuummadrass/scopbåre, Gruppe 1

Tilnærming til den akutt skadde pasient, Gruppe 2

Nødnett, Gruppe 3

HLR, Gruppe 4

11.30 – 12.30 LUNSJ

12.30 – 13.15:

Intravenøs tilgang, Gruppe 4

Luftveishåndtering, Gruppe 5

Leiring/vacuummadrass/scopbåre, Gruppe 6

Tilnærming til den akutt skadde pasient, Gruppe 1

Nødnett, Gruppe 2

HLR, Gruppe 3

13.20 – 14.05:

Intravenøs tilgang, Gruppe 3

Luftveishåndtering, Gruppe 4

Leiring/vacuummadrass/scopbåre, Gruppe 5

Tilnærming til den akutt skadde pasient, Gruppe 6

Nødnett, Gruppe 1

HLR, Gruppe 2

14.10 – 14.55:

Intravenøs tilgang, Gruppe 2

Luftveishåndtering, Gruppe 3

Leiring/vacuummadrass/scopbåre, Gruppe 4

Tilnærming til den akutt skadde pasient, Gruppe 5

Nødnett, Gruppe 6

HLR, Gruppe 1

14.55 – 15.15 Samling i plenum.

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet