Grunnkurs B

Bodø er hovedstaden i Nordland som er Europeisk kulturhovedstad i 2024. En rusletur til sentrum av byen fra flyplassen tar 10-12 minutter. Kurskomiteen har arrangert grunnkurs B i mer enn 30 år og vi får gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
8.4.2024 - 10.4.2024
BodøMeld meg på!

Informasjon

Grunnkurs B kjøres over tre dager i Bodø 8. april - 10. april 2024. Det blir felles middager alle kvelder (husk å krysse av ved påmelding) . Kurshotell er Radisson Blu som ligger idyllisk til like ved småbåthavna. 

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no. Send kursbevis til line@nordland-legeforening.no før kursstart. Faktura sendes ut etter påmelding. 

Godkjenninger:
Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i allmennmedisin med 25 timer.
Læringsmål: ALM 001,003,007,013,014,017,019,051,086,087,088 FKM 046, 047

Ta kontakt med line@nordland-legeforening.no om du lurer på noe. 

FRIST FOR AVMELDING 13.3.24. ETTER 13.3 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM. (SYKEMELDING)

Program

PROGRAM GRUNNKURS B  
 

Mandag 8. april:      
 
08.30 - 08.45         
Opprop og informasjon om kurset.  

08.45 - 09.30        
Trygdemedisin som fag, sakkyndigrollen og bruk av skjønn 
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

09.30 - 09.45   Pause   

09.45 - 10.30        
Sykepenger med kasuistikker og eksempler 
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

10.30 - 10.45   Pause   

10.45 - 11.30        
Videre om sykepenger  
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

11.30 - 12.30   Lunsj 

12.30 - 13.15        
AAP, sak fra trygderetten 
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

13.15 - 13.30   Pause   

13.30 - 14.15         
Uføretrygd med gruppearbeid om erklæring   
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

14.15 - 14.30   Pause   

14.30 - 15.15        
Videre om UFP, oppsummering    
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin 

15.15 - 15.30    Pause   

15.30 - 16.30 
Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert svangerskapsperminsjon  
Hildegunn Dalland, SOP/DNLF    

17.00 - 19.00 RIB tur til Saltstraumen med havørnsafari, sjekk linken for info. 

20.00 Middag Txaba, egen påmelding 

           

Tirsdag 9. april:    

 
08.30 - 09.30        
Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss 
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan 

09.30 - 09.45   Pause   

09.45 - 10.30        
Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester 
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan 

10.30 - 10.45    Pause   

10.45 - 11.30        
Den gode henvisning og den gode epikrisen 
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan 

11.30 - 12.30   Lunsj 

12.30 - 13.15         
Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter 
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan 

13.15 - 13.30   Pause   

13.30 - 14.15        
Barn i fokus - samhandling med helsesykepleier, skolehelsetjeneste 

14.15 - 14.30   Pause   

14.30 - 15.15         
Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss   

15.15 - 15.30   Pause   

15.30 - 16.45         
Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser  
 

20.00 Middag Ohma, egen påmelding

 

Onsdag 10. april:     

 
08.30 - 09.20 
Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter for helsepersonell  
Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker Kommune  

09.20- 09.35   Pause   

09.35 - 10.15   
Informasjonshåndtering 
Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune 

10.15- 10.30  Pause   

10.30-11.30 
Gruppearbeid 

11.30 - 12.30   Lunsj 

12.30 - 13.00        
Diskusjon i plenum 

13.00 - 13.15   Pause   

13.15 - 14.15     
Meldeplikt/God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil  
Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune    

14.15- 14.30   Pause   

14.30- 15.15 
-Hjelp, jeg har fått en klage 

15.15- 15.30  Pause   

15.30 - 16.00        
Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning  
Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen16.15                     

16.15 Evaluering og avslutning 

  

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER 

 

Praktisk

Obligatorisk kursavgift 6100 kr. Dagpakker mandag til og med onsdag faktureres med 2385 kr. Faktura sendes ut rundt 13. mars 2024. 

Vi har forhåndsbestilt et visst antall rom, så det gjelder være tidlig ute for å sikre seg vår pris. kr 1250 pr døgn. 

FRIST FOR AVMELDING 13.3.24. ETTER 13.3 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM. (SYKEMELDING)