Grunnkurs B

STENGT FOR PÅMELDING. Bodø er hovedstaden i Nordland som er Europeisk kulturhovedstad i 2024. En rusletur til sentrum av byen fra flyplassen tar 10-12 minutter. Kurskomiteen har arrangert grunnkurs B i mer enn 30 år og vi får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. NY FRIST 2.4.
8.4.2024 - 10.4.2024
BodøMeld meg på!

Informasjon

NY PÅMELDINGSFRIST 2. APRIL

Grunnkurs B kjøres over tre dager i Bodø 8. april - 10. april 2024. Det blir felles middager alle kvelder (husk å krysse av ved påmelding) . Kurshotell er Radisson Blu som ligger idyllisk til like ved småbåthavna. Kursleder Tarjei Dahl Svendsen.

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no. Send kursbevis til tove@nordland-legeforening.no før kursstart.

Godkjenninger: Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i allmennmedisin med 25 timer. Læringsmål: ALM 001,003,004,007,013,014,017,019,051,086,087,088 FKM 04,042,046,047,059,060,070,071,072,073,074

Ta kontakt med tove@nordland-legeforening.no om du lurer på noe.

FRIST FOR AVMELDING 1.3.24. ETTER 1.3 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM. (SYKEMELDING)

Program

Mandag 8. april

08.30 - 08.45 Opprop og informasjon om kurset.

08.45 - 09.30

Trygdemedisin som fag, sakkyndigrollen og bruk av skjønn

Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

09.30 - 09.45 Pause

09.45 - 10.30

Sykepenger med kasuistikker og eksempler

Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

Videre om sykepenger

Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.15

AAP, sak fra trygderetten

Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.15

Uføretrygd med gruppearbeid om erklæring

Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

14.15 - 14.30  Pause

14.30 - 15.15

Videre om UFP, oppsummering

Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin

15.15 - 15.30   Pause

15.30 - 16.30

Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert svangerskapspermisjon

Hege Elisabeth Wennersgaard, SOP/DNLF

20.00 Middag Txaba, egen påmelding

Tirsdag 9. april

08.30 - 09.30 Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30 Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45    Pause

10.45 - 11.30

Den gode henvisning og den gode epikrisen

*Jan Håkon Juu*l, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15 Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

13.15 - 13.30   Pause

13.30 - 14.15

Barn i fokus - samhandling med helsesykepleier, skolehelsetjeneste

Nina Stiklestad Holmen, helsesykepleier og Tuva Kjelsrud Kulvik, helsesykepleier

14.15 - 14.30   Pause

14.30 - 15.15

Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss

Nina Stiklestad Holmen, helsesykepleier og Tuva Kjelsrud Kulvik, helsesykepleier

15.15 - 15.30   Pause

15.30 - 16.45

Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser

Eivind Meland, professor emeritus og ALIS-veileder

17.15 - 19.15 RIB-TUR TIL SALTSTRAUMEN

20.00 Middag Ohma, egen påmelding

Onsdag 10. april

08.30 - 09.20

Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter for helsepersonell

Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker Kommune

09.20- 09.35 Pause

09.35 - 10.15

Informasjonshåndtering

Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune

10.15- 10.30  Pause

10.30-11.30

Gruppearbeid

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Diskusjon i plenum

13.00 - 13.15 Pause

13.15 - 14.15 Meldeplikt/God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil

Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune

14.15- 14.30 Pause

14.30- 15.15 -Hjelp, jeg har fått en klage Fylkeslege Morten Juul Sundnes, Statsforvalteren i Nordland

15.15- 15.30 Pause

15.30 - 16.00 Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning

Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen16.15

16.15 Evaluering og avslutning

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Praktisk

NY FRIST FOR PÅMELDING 2. APRIL.

Obligatorisk kursavgift 6100 kr. Dagpakker mandag til og med onsdag faktureres med 2385 kr. Faktura sendes ut rundt 1. mars 2024.

Vi har forhåndsbestilt et visst antall rom, så det gjelder være tidlig ute for å sikre seg vår pris. kr 1250 pr døgn.

Mandag har vi RIB tur til Saltstraumen kl.17-19, opplev verdens sterkeste tidevannsstrøm og havørnsafari, 995 kr. Oppmøte rett nedenfor hotellet. Sjekk linken i programmet for mer info. Egen påmelding.

Mandag har vi også middag på Txaba (tapas og vinbar). Serverer klassisk tapas og nye spennende smaker, 600 kr. Egen påmelding

Tirsdag kl. 20.00 har vi felles middag på Ohma, som serverer asiatiske delikatesser, 600 kr. Egen påmelding

FRIST FOR AVMELDING 1.3.24. ETTER 1.3 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM. (SYKEMELDING)

Om du er interessert i hva som skjer i Bodo i kulturåret 2024 kan du se mer her https://www.bodo2024.no/