Digitalt klinisk emnekurs i hodepine

Kurset kjøres digitalt i zoom. Med oss har vi noen av landets fremste fagfolk på hodepine generelt, migrene og mediakamentoverforbrukshodepine, TAKS og klasehodepine. Kasuistikker fra legekontoret.

date_range 15.11.2023 - 16.11.2023
Meld meg på

Fra evalueringen av kurset:
"Gratulerer med et flott gjennomført kurs. Dette burde være et obligatorisk kurs."
"Kurset var godt organisert med dyktige og engasjerende foredragsholdere. Veldig nyttige tema! Dette kurset skal absolutt anbefales videre!"
"Fungerte veldig godt som digitalt kurs. Absolutt til gjentakelse!"
"Bra gjennomført, mange ulike forelesere som gav variasjon. Fint med korte seanser med små pauser mellom! Raskt kursbevis. Fint at spm ble gjennomgått på slutten av hver seanse!"

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hodepine til videre- og etterutdanningen. 

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning: ALM 056, 057, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 071, 073, 074, 077 og 084.

Kursleder Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin

Program

Onsdag 15. november:

08.30 - 09.00  
Opprop og informasjon

GENERELT OM HODEPINE
09.00 - 09.30 
Forekomst og betydning for individ og samfunn, grunnleggende anatomi og nevrofysiologi
Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset

09.30 - 10.00 
Primær versus sekundær hodepine
Ane Sjulstad, overlege Nordlandssykehuset

10.00 - 10.15  Pause

10.15 - 10.45 
Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten
Espen Kristoffersen, UiO 

10.45 - 11.15
Telemedisin og bruk av MR ved hodepine
Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset

11.15 - 11.30 Pause

11.30 - 12.00 
Ikke-medikamentell behandling, monitorering og oppfølging
Gøril Bruvik Gravdahl, MSc/forskningssykepleier, St. Olavs hospital 

12.00 - 12.30 Lunsj

KRONISK MIGRENE OG MEDIKAMENTOVERFORBRUKSHODEPINE
12.30 - 13.15  
Kronisk migrene og behandling
Aud Nome Dueland, nevrolog, Sandvika nevrosenter 

13.15 - 13.30   Pause

13.30 - 14.15   
Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)
Eldbjørn Furnes, fastlege 

14.15 - 14.30 Pause

MIGRENE
14.30 - 15.15 
Klinikk og patofysiologi
Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset

15.15 - 15.30 Pause

15.30 - 16.15 
TRIGEMINALE AUTONOME KEFALALGIER og TRIGEMINUSNEVRALGI
Hilde Karen Ofte, overlege Nordlandssykehuset   
 

Torsdag 16. november:

08.30 - 09.15 
Kvinner og migrene
Kjersti Grøtta Vetvik, overlege Ahus
 
09.15 - 09.30 Pause

 09.30 - 10.15 
Behandling og forebygging av episodisk migrene
Anne Hege Aamodt, UiO

10.15 - 10.30 Pause

10.30 - 11.15 
Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier
Julie Sønnervik, nevrolog, Hodeverket hodepineklinikk, Stavanger 

11.15 - 11.30 Pause

ANDRE TILSTANDER  
11.30 - 12.15 
Spenningshodepine og cervikogen hodepine
Kjersti Aaseth, Ahus  

12.15 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.15 
Migrene og svimmelhet
Guttorm Eldøen, overlege Helse Møre og Romsdal 

13.15 - 13.30 Pause

13.30 - 14.00 
UTFORDRENDE BEHANDLING
Retningslinjer for behandling av akutt migrene
Lars Jacob Stovner, NTNU 

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.45 
Pasientkasuistikker fra legekontoret
Eldbjørn Furnes, fastlege og Karl Bjørnar Alstahaug, overlege

15.45            
Oppsummering og avklaring/spørsmål

Praktisk informasjon

Kurset kjøres digitalt i zoom. Med oss har vi noen av landets fremste fagfolk på hodepine generelt, migrene og mediakamentoverforbrukshodepine, TAKS og klarehodepine.

Kursavgift 4200,-.

AVMELDINGSFRIST ER 1.10.23. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgift med unntak av dokumentert sykdom.