Klinisk emnekurs i legevaktmedisin

STENGT. Legevakt er utfordrende og spennende, og krever mye av legen som er på vakt. I dette kurset vil en få en grundig gjennomgang av grunnlaget for å ha legevakt, hvordan en trener på og håndterer akutte situasjoner med vektlegging på case- og gruppebasert undervisning.

date_range 12.09.2023 - 13.09.2023
location_on Bodø
Meld meg på

Obs, utvidet påmeldingsfrist 6.9.

MERK AT DETTE IKKE ER DET OBLIGATORISKE AKUTTMEDISINKURSET. 

Velkommen til kurs i legevaktmedisin og Nordlandsuka 2023 i Bodø. Kursleder er Eldbjørn Furnes. I kursuka har du muligheter til å plukke med deg et ekstra klinisk emnekurs 14. og 15.9. Her kan du velge mellom småkirurgi og revmatologi. Merk at om du tar emnekurs torsdag og fredag kan du booke rom for hele perioden et sted.

Bodø er hovedstaden i Nordland og befinner seg kun halvannen time unna Oslo med fly. En rusletur til sentrum av byen fra flyplassen tar 10-12 minutter. Foreleserne våre er erfarne og byr raust på sin kunnskap. Kurset er på Radisson Blu som ligger nydelig til ved småbåthavna. 

Vi har lagt vekt på god mat på byens beste restauranter. Tirsdag inviterer vi til middag på Ohma (med Quiz). Egen påmelding.  

Leger og rus 
Tirsdag 12.9 klokka 17 kommer tidligere fastlege Eirik Nordmo og forteller om et liv med rus og spilleavhengighet. Fra Trasoppklinikken kommer lege Shahram Shaygani. Kollegial støttegruppe deltar også. Sted: Radisson Blu.

Kursgodkjenninger:
Godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer i legevaktmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).  

Læringsmål:
Alm 020, 021, 022, 023, 029, 031, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 051, 052, 054, 055, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 075, 079, 080, 084

Kontaktperson: Line Pedersen E-post: line@nordland-legeforening.no

OBS: hotellrom som var bestilt av oss, der er kapasiteten brukt opp. Dermed må du nå bestille direkte hos Radisson Blue.  

Program

Tirsdag 12. september


08:30 – 09:30
Legevaktsarbeid, casebasert undervisning med gruppearbeid
Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin

09:30 - 09:45
Pause

09:45 – 10:25
Primærvurdering av traumepasient, casebasert
Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin

10:25 - 10:30
Pause

10:30 – 11:30
BEST; intro/historikk og simulering 
Øystein Furnes, kommuneoverlege/legevaktssjef SYS IKL

11:30 – 12:30
Lunsj

12:30 – 13:15
Den skjøre pasient på legevakt
Øystein Furnes, kommuneoverlege/legevaktssjef SYS IKL

13.15 - 13.30
Pause

13:30 – 14:15
Smertevurdering og -behandling av barn
Kristin Wasland, overlege barneavd. NSLH

14:15 - 14:30
Pause

14:30 – 16:00
Det akutt syke barnet på legevakt - casebasert og gruppeoppgaver
Kristen Hammervold, overlege barneavd. Skien

17:00 - 19.30
Leger og rus 
Tidligere fastlege Eirik Nordmo kommer og forteller om et liv med rus og spilleavhengighet. Fra Trasoppklinikken kommer lege Shahram Shaygani. Kollegial støttegruppe deltar også. Arrangementet er gratis. Sted: Radisson Blu.

20:00
Middag på Ohma med quiz - egen påmelding

 

Onsdag 13. september
 

08:30 – 09:00
Akutt gynekologi 
Stine Andreassen, overlege KK NLSH

09:00 - 09:10
Pause

09:10 – 09:40
Hvorfor skal vi ha legevakt?
Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege Narvik Legevakt

09:40 - 09:50
Pause

09:50 – 10:35
Akutt hodepine; casebasert
Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin

10:35 - 10:45
Pause

10:45 – 11:15
Triagering - styrker/svakheter på legevakt
Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege Narvik Legevakt

11:15 – 11:30
Presentasjon av erfaringer med prosjekt "legevaktspilot"
Øystein Furnes, kommuneoverlege/legevaktssjef SYS IKL

11.30 - 12.30
Lunsj

12:30 – 13:00
Vold og overgrep
Øystein Furnes, kommuneoverlege/legevaktssjef SYS IKL

13:00 – 13:10
Pause

13:10 – 13:40
Akutt rus og psykiatri 
Nora Vaag Miller, Psykiater NLSH Bodø

13:40 – 13:50
Pause

13:50 - 14:20
Akutt adomen
Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin

14:20 – 14:30
Pause

14:30 – 15:15
Ortopediske skader på legevakt
Kjartan Koi, overlege ort.avd. NLSH

15:15 - 15:30
Pause

15:30 – 16:15
Antibiotika på legevakt  
Kristoffer Endresen, overlege mikrobiologisk avd. NLSH
 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER


 

Praktisk informasjon

Kursavgift 4200 og dagpakker 795 x 2. 

FRIST FOR AVMELDING 11. AUGUST 2023.  ETTER 11.8 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM.