Grunnkurs C

Stengt for påmelding. Ta kontakt på tove@nordland-legeforening.no om du ønsker plass. Velkommen til Bodø på kurs på byens nyeste konferansehotell. Vi lover dere tre innholdsrike dager med inspirerende foredrag, god mat og flotte omgivelser i byen som er Europeisk kulturhovedstad i 2024.
17.4.2023 - 19.4.2023
BodøStengt for påmelding

Informasjon

Bodø er hovedstaden i Nordland og befinner seg kun halvannen time unna Oslo med fly. En rusletur til sentrum av byen fra flyplassen tar 10-12 minutter. Foreleserne våre er erfarne og byr raust på sin kunnskap. 

Anna Luise Kirkengen er forfatter og spesialist i allmennmedisin. Hun mener mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene. På kurset deler hun av erfaringene hun har gjort seg i møte med pasienter der krenkende erfaringer i barndommen har ført til sykdom senere i livet. 

Marianne Narvik er fastlege og  brennende opptatt av hvilke faktorer som bidrar til et godt legeliv. Les mer om henne på bloggen Egenmestring.

Camilla Stoltenberg kommer og snakker om de nasjonale folkehelseutfordringene.

Lars Linderoth har jobbet både i allmennpraksis og i psykiatrien, er særdeles opptatt av samhandling og skal gi dere en innføring i motiverende intervju og hva som skal til for å bidra til livsstilsendring hos pasientene. 

Stefan Hjørleifsson kommer sammen med Jørgen Breivold for å snakke om overdiganostikk og overbehandling. 

Kai Brynjar Hagen har mange år bak seg som fastlege og kommuneoverlege. Han har også vært tilknyttet spesialisthelsetjenesten som overlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt, og er levende opptatt av hva som fremmer god psykisk og fysisk helse.  

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis.

Grunnkurs C del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32359/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Avmeldingsfrist er 17. mars 2023. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgiften. Fravær fra deler av kurset må forhåndsgodkjennes. I utgangspunktet er det ikke tillatt med fravær.

 

Program

Mandag 17. april:

08.15 – 08.30  Velkommen og opprop

08.30 – 09.30  Hvordan krenkede barn blir syke voksne 
                       Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene 
                       Anna Luise Kirkengen, Seniorrådgiver ved AFE/NTNU, dr. med. 
                       og spesialist i allmennmedisin  

09.30 – 09.45  Pause

09.45 – 10.30  forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne 

10.30 - 10.45  Pause

10.45 - 11.30  forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne 

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.15  Hva skal til for å være en god allmennlege og trives i jobben? 
                       På jobben OG utenfor jobben 
                       Marianne Natvik, fastlege

13.15 - 13.30  Pause

13.30 - 14.45  Hvordan få til et godt liv som allmennlege? 
                       Marianne Natvik

14.45 - 15.00  Pause

15.00 - 16.00  Hva gjør man når kollegaen har uhelse eller vi selv får problemer? 
                       Hjelpe- og støtteordninger for leger 
                       Anne Karin Forshei, leder kollegial støttegruppe Nordland  
 
16.15 - 17.15 Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? (Digital forelesning)
                      Trygve Ottersen, FHI
                     
19.00              Middag på Brasseri X på Ramsalt

 
Tirsdag 18. april:

08.30 - 10.15  Hvordan få til livsstilsendring? Hva kan være hindre? Innledning og
                      deretter summegrupper 
                       Lars Linderoth, overlege Bærum DPS 

10.15 - 10.30  Pause

10.30 - 11.45  Motiverende intervju 
                       Lars Linderoth, overlege Bærum DPS

11.45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 14.30  Motiverende intervju med gruppearbeid og rollespill 
                       Lars Linderoth, overlege Bærum DPS

14.30 - 14.45  Pause

14.45 - 15.15  Overdiagnostikk og overbehandling? For mye, for lite eller akkurat passe - 
                       hva er konsekvensene for pasienten og samfunnet? 
                       Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege og Jørgen Breivold, 
                       spesialist i allmennmedisin og PhD-kandidat

15.15 - 15.30  Pause

15.30 - 16.15  Tiltaksfasen i konsultasjonen. Hva er beslutningsgrunnlaget for supplerende
                       undersøkelser? 
                       Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege og Jørgen Breivold, 
                       spesialist i allmennmedisin og PhD-kandidat

19.00               Middag på Bølgen og Moi
 

Onsdag 19. april:

08.30 – 10.00  Utfordringer i svangerskapsomsorgen
                      Kristin Skogøy og Liv Kristin Olsen               

10.00 - 10.15  Pause

10.15 - 12.00  Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare? 
                       Nora Miller
                    
12.00 - 13.00  Lunsj

13.00 - 14.00  Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming 
                       Kai Brynjar Hagen                 

14.00 – 14.15  Pause

14.15 – 15.15  Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming forts.
                       Kai Brynjar Hagen 
                      
15.15 - 15.30   Evaluering og avslutning

 

Praktisk

Det er forhåndsbooket rom på Quality hotell Ramsalt. Pris kr. 1490,- for enkeltrom. Send epost til q.ramsalt@choice.no for bestilling av rom. Husk å skrive reservasjonsnummer 1156GR004255 når du booker.Dagpakker på kr. 795,- blir fakturert sammen med kursavgift på 5900,- rundt en måned før kursstart. 

Husk å skrive HPR-nummer under merknader. Trenger det for å melde inn kurset på dere sånn at dere får det på "Min side" i Legeforeningen.