Grunnkurs C

Velkommen til Bodø på kurs. Vi lover dere tre innholdsrike dager med inspirerende foredrag, god mat og flotte omgivelser i byen som er Europeisk kulturhovedstad i 2024.

date_range 17.04.2023 - 19.04.2023
location_on Bodø
Meld meg på

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis.

Grunnkurs C del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32359/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

 

Program

Mandag 17. april:

08.30 – 09.00  Velkommen og opprop

09.00 – 10.15  Hvordan krenkede barn blir syke voksne 
                       Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene 
                       Anna Luise Kirkengen, professor NTNU og spesialist i allmennmedisin  

10.15 – 10.30  Pause

10.30 – 11.45  forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne 

11.45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.30  Hva skal til for å være en god allmennlege og trives i jobben? 
                       På jobben OG utenfor jobben 
                       Marianne Natvik, fastlege

13.30 - 13.45  Pause

13.45 - 15.00  Hvordan få til et godt liv som allmennlege? 
                       Marianne Natvik

15.00 - 15.15  Pause

15.15 - 16.00  Hva gjør man når kollegaen har uhelse eller vi selv får problemer? 
                       Hjelpe- og støtteordninger for leger 
                       Anne Karin Forshei, leder kollegial støttegruppe Nordland  
 
16.15 - 17.15  Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? 
                     
19.00              Middag på Brasseri X på Ramsalt

 
Tirsdag 18. april:

08.30 - 10.15  Hvordan få til livsstilsendring? Hva kan være hindre? Innledning og
                      deretter summegrupper 
                       Lars Linderoth, overlege Bærum DPS 

10.15 - 10.30  Pause

10.30 - 11.45  Motiverende intervju 
                       Lars Linderoth, overlege Bærum DPS

11.45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 14.30  Motiverende intervju med gruppearbeid og rollespill 
                       Lars Linderoth, overlege Bærum DPS

14.30 - 14.45  Pause

14.45 - 15.15  Overdiagnostikk og overbehandling? For mye, for lite eller akkurat passe - 
                       hva er konsekvensene for pasienten og samfunnet? 
                       Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege

15.15 - 15.30  Pause

15.30 - 16.15  Tiltaksfasen i konsultasjonen. Hva er beslutningsgrunnlaget for supplerende
                       undersøkelser? 
                       Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege

19.00               Middag på Bølgen og Moi
 

Onsdag 19. april:

08.30 – 10.00  Utfordringer i svangerskapsomsorgen                    

10.00 - 10.15  Pause

10.15 - 12.00  Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare? 
                    
12.00 - 13.00  Lunsj

13.00 - 14.00  Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming                   

14.00 – 14.15  Pause

14.15 – 15.15  Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming forts.
                      
15.15 - 15.30   Evaluering og avslutning

 

Praktisk informasjon

Det er forhåndsbooket rom på Quality hotell Ramsalt. Pris kr. 1490,- for enkeltrom. Send epost til q.ramsalt@choice.no for bestilling av rom. Husk å skrive reservasjonsnummer 1156GR004255 når du booker. Dagpakker på kr. 795,- blir fakturert sammen med kursavgift på 5900,- rundt en måned før kursstart. 

Husk å skrive HPR-nummer under merknader. Trenger det for å melde inn kurset på dere sånn at dere får det på "Min side" i Legeforeningen.

hotel Ramsalt hotell, Bodø
speaker_notes Program hotel Praktisk

Meld meg på