Digitalt emnekurs i hodepine

Stengt for påmelding. Kurskomiteen i NLF arrangerer også i 2022 digitalt emnekurs i hodepine. Kurset har fokus på de vanligste og de mest akutte former for hodepine med vektlegging på kasuistikker og samhandling mellom første og andrelinjetjenesten.

date_range 29.03.2022 - 30.03.2022
location_on Zoom
Meld meg på

Fra evalueringen på kurset i 2021:
"Gratulerer med et flott gjennomført kurs. Dette burde være et obligatorisk kurs."
"Kurset var godt organisert med dyktige og engasjerende foredragsholdere. Veldig nyttige tema! Dette kurset skal absolutt anbefales videre!"
"Fungerte veldig godt som digitalt kurs. Absolutt til gjentakelse!"
"Bra gjennomført, mange ulike forelesere som gav variasjon. Fint med korte seanser med små pauser mellom! Raskt kursbevis. Fint at spm ble gjennomgått på slutten av hver seanse!"

Kurset godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hodepine til videre- og etterutdanningen. 

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning: ALM 056, 057, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 071, 073, 074, 077 og 084.

Det er en kort kursprøve tilknyttet kurset som må bestås før kursbevis kan sendes ut. Tar rundt 15-30 minutter.
Kursleder Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin.

Program

Tirsdag 29. mars:

08.30 - 09.00  Opprop og informasjon

GENERELT OM HODEPINE
09.00 - 09.30  Forekomst og betydning for individ og samfunn, 
                       grunnleggende anatomi og nevrofysiologi
                       Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset
09.30 - 10.00  Primær versus sekundær hodepine
                       Ane Sjulstad, overlege Nordlandssykehuset
10.00 - 10.15  Pause
10.15 - 10.45  Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten
                       Espen Kristoffersen, UiO 
10.45 - 11.15  Telemedisin og bruk av MR ved hodepine
                       Kai Ivar Müller, overlege UNN 
11.15 - 11.30  Pause
11.30 - 12.00  Ikke-medikamentell behandling, monitorering og oppfølging
                       Gøril Bruvik Gravdahl, MSc/forskningssykepleier, St. Olavs hospital 
12.00 - 12.30   Lunsj

KRONISK MIGRENE OG MEDIKAMENTOVERFORBRUKSHODEPINE
12.30 - 13.15   Kronisk migrene og behandling
                        Aud Nome Dueland, nevrolog, Sandvika nevrosenter 
13.15 - 13.30   Pause
13.30 - 14.15   Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)
                       Eldbjørn Furnes, fastlege 
14.15 - 14.30   Pause

MIGRENE
14.30 - 15.15  Klinikk og patofysiologi
                      Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset
15.15 - 15.30  Pause
15.30 - 16.15  Behandling og forebygging av episodisk migrene
                      Anne Hege Aamodt, UiO 

Onsdag 30. mars:

08.30 - 09.15  Kvinner og migrene
                       Kjersti Grøtta Vetvik, overlege Ahus 
09.15 - 09.30  Pause
 

TRIGEMINALE AUTONOME KEFALALGIER og TRIGEMINUSNEVRALGI
09.30 - 10.15  TAKS og Klasehodepine
                       Hilde Karen Ofte, overlege Nordlandssykehuset   
10.15 - 10.30  Pause
10.30 - 11.15  Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier
                       Julie Sønnervik, nevrolog, Hodeverket hodepineklinikk, Stavanger 
11.15 - 11.30  Pause

ANDRE TILSTANDER  
11.30 - 12.15  Spenningshodepine og cervikogen hodepine
                       Kjersti Aaseth, Ahus  

12.15 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.15  Migrene og svimmelhet
                      Guttorm Eldøen, overlege Helse Møre og Romsdal 

13.15 - 13.30  Pause

UTFORDRENDE BEHANDLING

13.30 - 14.00 Retningslinjer for behandling av akutt migrene
                      Lars Jacob Stovner, NTNU 
14.00 - 14.15  Pause
14.15 - 15.15  Medikamentrefraktære tilstander
                       Erling Tronvik, NTNU 

15.15 - 15.45  Akutt hodepine på legekontoret – kasuistikk
                       Eldbjørn Furnes, fastlege 

15.45             Oppsummering og avklaring/spørsmål

16.00              Kort kursprøve - ett spørsmål fra hver foreleser - tar mellom 15 og 30 minutter.
                       Du består ved 70 % korrekte svar og kan ta prøven flere ganger.

 

Praktisk informasjon

Kurset kjøres digitalt i zoom. Med oss har vi noen av landets fremste fagfolk på hodepine generelt, migrene og mediakamentoverforbrukshodepine, TAKS og klarehodepine.

AVMELDINGSFRIST ER 20.2.22. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgift med unntak av dokumentert sykdom.