Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell

Fullt. Arrangeres etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet. Godkjent som obligatorisk kurs i akuttmedisin.

date_range 03.05.2022 - 04.05.2022
location_on Bodø
Meld meg på

I forkant av kurset må det obligatoriske nettbaserte forkurset til akuttmedisinkurset tas. Ved endt nettkurs printes kursbeviset ut eller skjermbildet lagres og sende tove@nordland-legeforening som dokumentasjon. Her er lenke til nettkurset. 

Dette er det obligatoriske kurset i akuttmedisin i spesialiteten allmennmedisin.

Kursavgift 5000,-. 

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Program

TIRSDAG 3. MAI:
Kursleder: Ishanee Nirmalanathan

09.00 -09.15   Velkommen. Presentasjon av kurs og kursdeltakere  
                       Ishanee Nirmalanathan

09.15 -10.00   Sepsis 
                      Overlege Hanna Kristine Eilertsen

10.00 -10.15   Kaffepause  
 
10.15 – 11.00  Akutt psykiatri 
                       Nora Vaag Miller, psykiater 

11.00 – 11.15  Kaffepause 

11.15 – 12.00  Akutt pediatri  
                       Kristin Wasland, overlege 

12.00 – 13.00  Lunsj  

13.00 – 13.45  Ivaretakelse av pårørende
                       Gregory Hautios

13.45 -14.00   Kaffepause 

14.00 – 15.00  Akutt lunge  
                       Espen Carlsen, overlege

15.00 – 15.15  Pause

15.15 -16.15   Akutt kardiologi 
                       Anders Hovland, kardiolog 


ONSDAG 4. MAI:
 

08.00 – 08.45  Primærvurdering av traumepasient 
                       Eldbjørn Furnes, spesialist i allmennmedisin, Bodø

08.45 – 09.15  Skadested. Samhandling med AMK-sentral, politi, brann-redning, 
                       organisering, ansvar, ledelse PLIVO

                       Presentasjon av øvelser 
                       Alle instruktører 

09.20              Praktiske demonstrasjoner og øvelser, ca 40 minutter per stasjon

                      1) Væskeresucitering, hvordan, venekanylering, intraossøs tilgang, infusjoner 

                      2) Luftveier, barn, voksne 

                      3) Immobilisering, leiring 

                      4) ATLS 

                      5) Nødnett ved Gregory Hautois

                      6) HLR ved instruktører fra Bodø legevakt

11.30             Lunsj 

12.30             Praktiske øvelser fortsetter

15.15             Plenum, gjennomgang og evaluering

Praktisk informasjon

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu til avtalepris på 1265 for enkeltrom. For å sikre deg rom må du være tidlig ute. Her er bookinglenken

Avmeldingsfrist er 1.4.22. Etter denne fristen refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.