Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene

Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

date_range 26.01.2022 - 27.01.2022
location_on Tromsø
Meld meg på

Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. 

Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten. Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering. 

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt. 

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten. 

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale og nasjonale myndigheter, politikere, helseforetak

Konferansen søkes godkjent som emnekurs for spesialiteten allmennmedisin og valgfritt kurs for spesialiteten samfunnsmedisin

Arrangører: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, KS, Norsk forening for allmennmedisin og Nordland Legeforening.

Lenke til konferansesiden.

For deg som bli følge konferansen digitalt legges det ut lenke her så snart den er klar.

 

Program

Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum. 
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene utover vinteren 2022.

 

Temabolker onsdag 26.januar:
Legetjenestene i kommunene – et overblikk 
Bevaring, nytenkning, ombygging, utbygging – nye og gamle verktøy 
Vikarer – hvem er de, hvor lenge blir de, hvor kommer de fra, hvem bruker dem og hvordan? 
Legetjenestene i kommunene sett utenfra 
Helsepolitisk debatt 

Temabolker torsdag 27.januar:
Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar 
E-helse i den kommunale legetjenesten– nærhet og avstand 
Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene
Oppsummering og veien videre. 

 

Praktisk informasjon

Kursavgift 2000,- for to dager og 1000,- for en dag. Dagpakker kr 640 pr dag. Det er forhåndsbestilt en del rom på Scandic Ishavshotellet. Rompris er 1290 for enkeltrom og 1390 for dobbeltrom. Her bestiller du rom. Bookingkode er BNAS260122. Husk å føre inn korrekt dato på ankomst og avreise for at bookingkoden skal virke, deretter korrekt bookingkode i eget felt for dette.  Da vil prisen forandre seg fra ordinær pris 1999,- til konferanseprisen 1290,-. Dersom man ønsker overnatting utover oppgitte datoer, så må du ta kontakt med hotellet.

Frist for å sikre seg rom er 14.12.21.

Merk at du må oppgi hvilken dag du deltar på konferansen om du kun deltar en dag under merknader.

Oppstart onsdag 26. januar kl.10.00 (lunsj serveres fra 11.30) og avslutning torsdag 27. janunar kl.14.45.