Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene

STENGT FOR PÅMELDING. Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

date_range 15.11.2022 - 16.11.2022
location_on Tromsø
Meld meg på

Bakgrunn for konferansen:

Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. 

Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten. Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering. 

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt. 

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten. 

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale og nasjonale myndigheter, politikere, helseforetak

Konferansen søkes godkjent som emnekurs for spesialiteten allmennmedisin og valgfritt kurs for spesialiteten samfunnsmedisin

Arrangører: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, KS, Norsk forening for allmennmedisin og Nordland Legeforening.

Kurset er godkjent som:
Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). 
Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Lenke til konferansesiden.

For deg som bli følge konferansen digitalt legges det ut lenke her så snart den er klar.

Frist for påmelding er 1. oktober. Avmeldingsfrist 15. oktober. Etter denne fristen kan ikke det påregnes å få refundert kursavgift og dagpakker.

 

Program

Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum. 
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene utover vinteren 2022.

Tirsdag 15.november 2022
 

Kl. 1000-1130 Velkommen og introduksjon
- Handlingsplanen så langt - Hilde Skyvulstad, Helsedirektoratet
- Ekspertutvalgets arbeid - Kjetil Telle, leder
- Plan for legetjeneste i en kommune - Bernard Holte, fastlege i Narvik og nestleder i Nordland Legeforening
- ALIS – nasjonalt og lokalt - Svein Steinert, ALIS Nord
- Legestudentens forventninger - Maja Mikkelsen, Leder for Norsk medisinstudentforening
- Universitetenes rolle i utdanning og forskning - Elin Olaug Rosvold, Prodekan UiO

Diskusjon rundt bordene med kaffe og småmat

Kl. 1130-1315 Legetjenestene i kommunene sett utenfra
- Helse- og omsorgsdepartementet – statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt
- Kunnskapsdepartementet – statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel
- Kommunal- og distriktsdepartementet - statssekretær Ole Gustav Narud
- Helse Sør-Øst RHF – viseadm.dir.Jan Frich 
- Legeforeningen – president Anne Karin Rime
- KS – Kari-Anne Opsal, Fylkesstyreleder i KS Troms og Finnmark og hovedstyremedlem i KS
- Pasientombudet - Jannicke Bruvik, nasjonal talsperson for Pasient- og brukerombudene

Korte innledninger før paneldebatt

Kl. 13.15 - 14.00 Lunsj

Kl. 14.00 - 16.45 Bevaring, nytenkning, ombygging, utbygging – 
nye og gamle verktøy presentert av kommuner med nyttige erfaringer
- ALIS, fast lønn, legevakt - Morten Højlund Larsen, fastlege i Luster
- Nordsjøturnus - Oddbjørn Øien, fastlege i Stor-Elvdal
- Ledelse og teamarbeid på et by-legesenter - Egil Johannesen, Medisinsk senter Fornebu
- 8.2-avtale, dele på kommuneoverlege-rollen - Karin Frydenberg, fastlege Østre Toten
- Helhetlig organisering – Ståle Sagabråten, fastlege i Nesbyen
- Organisering av legetjenesten og ALIS- utdanningen i kommunen - Ingeborg Johannessen, kommuneoverlege i Drammen
- Kommuneoverlegen som samfunnsmedisiner og leder - Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad

Diskusjon rundt bordene + plenum

Kl. 1515-15.30  Pause

Kl. 17.00 19.00 Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene
- Studentundervisning, praksis og veiledning - Knut Eirik Eliassen, fastlege på Voss og 1.amanuensis UiB
- Desentralisert legeutdanning - Ingrid Petrikke Olsen, overlege Hammerfest sykehus, Finnmarksmodellen
- Veiledning student-LIS1-LIS3 - Morten Munkvik, fastlege i Stavanger
- Forskning i kommunehelsetjenesten - Otto Christian Dahl, seniorrådgiver KS
- Erfaring fra forskende fastlege - Anne Herefoss Davidsen, fastlege i Alta og phd-stipendiat ved AFE Nord
- Praksisnett - Peder Halvorsen, fastlege i Alta og professor i allmennmedisin UiT

Diskusjon rundt bordene + plenum

Kl. 20.00 Middag med underholdning på Bök restaurant


Onsdag 16.november


Kl. 0830-0950 Vikarer
- Vikarleger på fastlegekontor - hvor er de, hvor ofte blir de brukt og på hvilken måte? - Mads Rydningen, medisinstudent/NSDM
- Vikarbyråene – hvordan rekrutterer og kvalitetssikrer de? - Harry S. Klein, Senior Partner/Owner i Dignus Medical – Kletor AS
- Kommunenes perspektiv (sørge-for-ansvar) - Frode Berg, kommuneoverlege i Rana
- Vikarbruk sett fra fylkeslegen/statsforvalterens perspektiv - Frode Engtrø, ass.fylkeslege i Trøndelag
- Skottland: “Rediscover the joy of general practice” - Charlie Siderfin https://www.srmc.scot.nhs.uk/joy-project-2/

Diskusjon rundt bordene

Kl. 09.50 - 1010  Pause og utsjekk

Kl. 1010-1130 E-helse i den kommunale legetjenesten– nærhet og avstand
- Bodø-prosjektet KTA hjemme – Francis Odeh, institusjonsoverlege Bodø kommune
- Legevaktpiloten/avstandslegevakt – Øystein Furnes, kommune-overlege i Sunnfjord kommune
- E-konsultasjoner/Videokonsultasjoner – Eli Kristiansen, ph.d-student og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for e-helseforskning
- Pasientens legemiddelliste – Torgeir Hoff Skavøy, fastlege i Bergen
- Triageringsløsning for fastleger på Helsenorge – Nina Brøyn, prosjektleder, Helsedirektoratet

Diskusjon rundt bordene

Kl. 11.30 - 12.30 Lunsj

Kl. 1230-1400 Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar
- Pasientsikkerhet på legekontor i distrikt - Martin B. Harbitz, fastlege i Lyngen, 1.amanuensis UiT og forsker v/NSDM
- Pasientsikkerhet og kvalitet – ansvar og tilsyn - Anne Grete Olsen, fylkeslege i Troms og Finnmark og Hege Raastad, seniorrådgiver Helsetilsynet
- Nasjonale kvalitetsindikatorer - Julie Kjelvik, Helsedirektoratet
- Senter for kvalitet i legetjenester - Nicolas Øyane, fastlege og leder for SKIL
- Kommunenes ansvar sett fra kommuneoverlege – Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad 

Plenum

Kl. 1400-1430 Oppsummering og veien videre (lage rapport fra konferansen, planlegge webinar-rekke om de ulike temaene, osv)

 

Praktisk informasjon

Kursavgift 2000,- for to dager og 1000,- for en dag. Dagpakker kr 650 pr dag. Det er forhåndsbestilt en del rom på Scandic Ishavshotellet. Rompriser: 1590,- pr døgn for de som overnatter 14.-15.11, og 1790,- for de som overnatter 15.-16.11.  200 ekstra for dobbeltrom. Booking må skje innen 01.10.22  for å få det til denne prisen. Her bestiller du rom. Bookingkode er BNAS 141122. Husk å føre inn korrekt dato på ankomst og avreise for at bookingkoden skal virke, deretter korrekt bookingkode i eget felt for dette. Dersom man ønsker overnatting utover oppgitte datoer, så må du ta kontakt med hotellet.

Frist for å sikre seg rom til avtalepris er 1. oktober.

Merk at du må oppgi hvilken dag du deltar på konferansen om du kun deltar en dag under merknader.

Oppstart tirsdag 15.november kl.10.00 (lunsj serveres fra 11.30) og avslutning onsdag 16. november kl.14.45.