Kurs i legevaktsmedisin for LIS1

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 i Nordland, arrangert på vegne av Statsforvalteren i Nordland

date_range 08.09.2021 - 09.09.2021
location_on Bodø
Meld meg på

Program

Onsdag 8. september 2021
 

kl. 11.00 – 11.45         Primærvurdering av traumepasient
                                   Eldbjørn Furnes, spesialist allmennmedisin, Bodø

kl. 11.45 – 12.00         Pause

kl. 12.00 – 12.45         Legevaktsarbeid – kasuistikker 
                                   Eldbjørn Furnes, spesialist allmennmedisin, Bodø

kl. 12.45 – 13.30         Lunsj

kl 13.30 – 14.15          Akutte brystsmerter 

                                   Eirik Hugaas Ofstad, overlege Nlsh  

Kl. 14.15 – 14.30         Pause               

Kl 14.30 – 15.30          Akutt pediatri 
                                   Kristin Wasland, overlege Nlsh 

Kl. 15.30 – 15.45         Pause                           

kl. 15.45 -  16.45         Strategi for bruk av antibiotika i legevakt
                                   Hanna Kristine Eilertsen, overlege Nlsh

kl. 16.45 – 17.00         Pause

kl. 17.00 - 18.00          Akutt psykiatri  
                                   Nora Vaag Miller, overlege NLSH psykiatri 

19.00                          Middag på hotellet                           

 

Torsdag 9. september 2021

Kl 08:30                      Ivaretakelse av pårørende
                                   Gregory Hautois

Kl 09.00                      Innledning praktiske øvelser

Kl 09.30 – 14.15         Praktiske øvelser

Kl 14.15                     Instruktørene danner panel, og gir deltakere til å diskutere egne erfaringer, spørsmål i akuttmedisin etc.

Kl 14.45                     Vel hjem 

Deltakerne deles i fem grupper – deltakerne roterer mellom fem arbeidsstasjoner.

Følgende emner demonstreres og øves på:

  • Leiring/vacuummadrass/scopbåre
  • Tilnærming til den akutt skadde pasienten
  • Nødnett
  • Luftveishåndtering
  • Intravenøs/intraossøs
     

1. 09.30 – 10.15
2. 10.25 – 11.10
3. 11.45 – 12.25
4. 12.35 – 13.20
5. 13.30 – 14.15

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet