Kurs i veiledning av ALIS

Kurset baserer seg på erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening. Det forventes at deltakerne forbereder seg til hver kursdag. Kurset er på 18 timer. hvorav 6 timer er hjemmelekse. Kun 24 plasser.

date_range 17.11.2021 - 18.11.2021
location_on Bodø
Meld meg på

Kurset er for allmennleger som er individuelle veiledere og/eller supervisører.
Arrangeres i samarbeid med ALIS-kontor Nord.

Program

Onsdag 17. november

Forberedelser til første kursdag:
- Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i allmennpraksis
- Spesialistforskriften med kommentarer
- Temaheftene Felles kompetansemål og Allmennmedisin kliniske læringsmål
- Finn et eksempel fra egen læring mens du selv var under spesialisering i allmennmedisin. 
  Hva var situasjonen? Fikk du råd eller veiledning? Hva lærte du?

 

08.30 - 8.45  Velkommen og plan for dagen

08.45 - 9.45  Presentasjon av deltakerne, som deles i to grupper. 

09.45 -10.00 Pause

10.00 - 10.40 Kort innledning om læringsmål, læringsaktiviteter, vurdering, attestasjon og godkjenning.     

10.40 - 11.00 Første samtale mellom individuell veileder og ALIS. Eventuelt to varianter av denne. 

11.00 - 12.00 Lunsjpause

12.00 - 12.40 Foredrag om veiledningspedagogikk: Hvordan kan samtaler med veileder bidra til læring? 
                     Åpne spørsmål. Praksistrekanten. Viktigheten av konkrete eksempler.

12.40 - 13.00 Veiledningssamtaler. Hvordan og hvordan ikke? (2 filmer som demonstrasjon)

13.00 - 14.15 Ferdighetstrening (rollespill) i grupper på tre. Deltakerne skifter på å være veileder, 
                     ALIS og observatør. Roteres etter 20 minutter. Samtale i plenum om erfaringene

14.15 - 14.30 Pause

14.30 - 15.10 Tilbakemeldinger. Å gi og motta. Innledning, samtale i plenum

15.10 - 15.30 Avslutning: Hva tenker vi nå? Hva lurer vi på? Hvordan ser vi på oppgavene med å 
                     være veileder og supervisør?

15.30 Slutt


Torsdag 18. november

Forberedelser til kursdag 2:
- Gjennomfør en evalueringssamtale med din ALIS
- Hvordan synes du din læring som spesialistkandidat har vært til nå?
- Hvordan synes du veiledning og supervisjon har fungert til nå?
- Hva kan forbedres eller gjøre at du lærer mer?
- Gjennomfør en felleskonsultasjon med din ALIS, knyttet til ett eller flere av læringsmålene 042-050

08.30 - 8,45  Velkommen og plan for dagen

08.45 - 10.15 Erfaringsutveksling. De samme gruppene som på første kursdag. Hver deltaker får inntil 5 minutter. 
                     «Fortell om egen virksomhet som veileder/supervisør, om innholdet i evalueringssamtalen. 
                      Hva lurer du på nå? Hva vil du gjerne bli bedre på som veileder/supervisør?»

10.15 - 10.30 Pause 

10.30 - 11.00 Kort repetisjon om åpne spørsmål, praksistrekanten og tilbakemeldinger. 
                      Nye demonstrasjoner (rollespill eller filmer)

11.00 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.30 Felleskonsultasjon med supervisør. Film med to eksempler vises i plenum. 
                      Deretter ferdighetstrening med rollespill to og to. 

13.30 - 13.45 Pause

13.45 - 14.30 Kompetansevurdering og godkjenning av læringsmål. Veileders dobbeltrolle som hjelper 
                      og som sensor. Hvilke dilemmaer kan oppstå? Hvordan gjør vi det i praksis? 

14.30  - 15.00 Hva gjør veileder ved grunnleggende tvil om ALIS bør godkjennes? 
                       Og hvordan kan saksgangen bli?

15.00              Evaluering sendes ut.

15.15              Muntlig kursevaluering i plenum

15.30              Slutt

KAN KOMME ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Kursavgift 3900,-. Forutsettes dekket av kommunen. Det er forhåndsbestilt en del rom på Quality hotel Ramsalt der kurset skal være til 1290 pr. natt.

hotel Quality hotell Ramsalt
speaker_notes Program hotel Praktisk

Meld meg på