Kurs i veiledning av ALIS - påmelding

Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 og baserer seg på erfaringsutveksling, diskusjon og ferdighetstrening. Kun 24 plasser. Kurset er for allmennleger som er individuelle veiledere og/eller supervisører. Deltakere fra Nordland prioriteres.

Se program og mer informasjon