Kirurgi i allmennpraksis - påmelding

FULLT. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021. Praktisk kurs om småkirurgi i allmennpraksis. Elektive småkirurgiske prosedyrer, proktologi, hånd- og fotkirurgi, urologi, brokk og suturteknikker. Praktiske øvelser.

Se program og mer informasjon