Samfunnsmedisinsk kurs G - påmelding

FULLT. Kurset er en del av Nordlandsuka og arrangeres på vegne av NORSAM. Vi legger vekt på dyktige forelesere, aktuelle samfunnsmedisinske temaer, og gode instruktører i medietreningen.

Se program og mer informasjon