Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell - påmelding

FULLT. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 og kan kombineres med ulike emnekurs. Arrangeres etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet.

Se program og mer informasjon