Grunnkurs B - fysisk og digitalt - påmelding

Kurset planlegges kjørt som hybridkurs hvor deltakerne enten deltar fysisk i Bodø eller digitalt i Zoom. Dette forutsetter at det er smittemessig forsvarlig å arrangere fysiske kurs til høsten. Alternativt blir kurset kjørt digitalt i Zoom.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift

5800 kr
Tre dagpakker - deltar fysisk på kurset

1725 kr