Grunnkurs B - fysisk og digitalt

Kurset planlegges kjørt som hybridkurs hvor deltakerne enten deltar fysisk i Bodø eller digitalt i Zoom. Dette forutsetter at det er smittemessig forsvarlig å arrangere fysiske kurs til høsten. Alternativt blir kurset kjørt digitalt i Zoom.

date_range 20/09/2021 - 22/09/2021
location_on Bodø/Zoom
Meld meg på

Kursavgift 5800,-. 

Program

Mandag 20. september 2021:

08.00 - 08.30   Opprop og informasjon om kurset.
                        Opprop ellers i kurset skjer digitalt i chatten

08.30 - 08.45    Velkommen til grunnkurs B 
                         Introduksjon av foreleser Njål Flem Mæland, hva skal vi lære og program for dagen
                        
08.45 - 09.30   Sakkyndigrollen, bruk av skjønn, funksjonsvurdering – MCQ 1 og 2
                        Njål Flem Mæland

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Sykepenger, noen MCQ, 4 kasuistikker til diskusjon i grupper
                        Njål Flem Mæland

10.30 - 10.45   Pause              

10.45 - 11.30   AAP introdusert ved en reell sak fra trygderetten, noen MCQ
                        Njål Flem Mæland

11.30 - 12.00   Lunsjpause

12.00 - 12.45   Uføre, litt om ung uføre, MCQ om uføre, gruppearbeid om to «ROL saker»
                        Njål Flem Mæland 

12.45 - 13.00    Pause

13.00 - 13.45    Om å skrive erklæring, bruk av diagnoser, MCQ og gruppeoppgave om en 
                         ferdig erklæring
                         Njål Flem Mæland 

13.45 - 14.00    Pause

14.00 - 14.45    Allmennmedisinen og «det primærmedisinske paradoks»
                         Njål Flem Mæland 

14.45 - 15.00    Pause

15.00 - 16.00    Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert
                         svangerskapspermisjon 
                         Grethe Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 


Tirsdag 21. september:

08.30 - 09.30   Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
                        15 min. forelesning, 30 min. gruppearbeid og 15 minutter plenum om gruppearbeidet.
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45   Pause

10.45 - 11.30   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.00   Lunsj

12.00 - 12.45   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

12.45 - 13.00   Pause

13.00 - 13.45   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste 
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Runa Andersen og Lene Sommerseth Hansen, ledende helsesykepleier og psykolog i Vågan kommune

13.45 - 14.00   Pause

14.00 - 15.00   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Runa Andersen, ledende helsesykepleier i Vågan kommune

15.00 - 15.15   Pause

15.15 - 17.00   Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser under en pandemi
                        Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk
                        Summegrupper - Skallsikring - får de som trenger hjelp av fastlegen det under pandemien?


Onsdag 22. september:


08.30 - 09.15   Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter for helsepersonell
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen 

09.15 - 09.30   Pause               

09.30 – 10.15   Informasjonshåndtering
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

10.15 - 10.30   Pause

10.30 - 11.15   Gruppearbeid

11.15 - 11.30   Pause

11.30 - 12.00   Diskusjon i plenum

12.00 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15   Meldeplikt
                        Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst

13.15 - 13.30   Pause

13.30 - 14.15   God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil
                        Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst

14.15 - 14.30   Pause

14.30 - 15.15  - Hjelp, jeg har fått en klage
                        30 minutter forelesning og 15 minutter spørsmål/avklaring
                         Lars Utne Haukland, ass. fylkeslege Nordland

15.15 - 15.30   Pause

15.30 - 16.00   Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

16.00               Kursprøve om kurset blir digitalt - innlevering før kl. 22.00. Kursbevis sendes 
                        på epost  23.9. Forutsetter at kursbevis nettkurs er levert, faktura er betalt
                        og kursprøven levert/bestått.

Praktisk informasjon

Vi følger nøye med på smittesituasjonen frem mot sommeren, og vil så avklare om kurset kjøres som hybridkurs eller blir heldigital. Ikke bestill flybillett før avklaring. I tilfelle det kommer lokal oppblomstring til høsten vil kurset arrangeres heldigitalt. Nordland Legeforening har ikke økonomisk ansvar for bestilte flybilletter som ikke kan benyttes.

Vi har forhåndsbooket en del rom på Thon Nordlys i Bodø til 1140 pr natt i enkeltrom. Lenke til bestilling av rom kommer.

Om smittesituasjonen tillater det vil grunnkurset være startskuddet på Nordlandsuka 2021 der det arrangeres flere emnekurs og mange hyggelige sosiale eventer som rib-tur til Saltstraumen, fottur til Keiservarden og hyggelige middag. Det blir sendt ut informasjon om dette og dere får muligheten til å melde dere på dette i etterkant.

Skriv under merknader om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Om du deltar fysisk må du passe på å huke av for dagpakker på produkter.