Kognitiv atferdsterapi - webinar - påmelding

Digitalt klinisk emnekurs i kognitiv atferdsterapi med fokus på depresjon, men også på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser. Målet er å bli bedre på å bruke kognitive atferdsterapeutiske teknikker i fastlegepraksis, gjerne sammen med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift

3700 kr