Leger og rus - påmelding

Frykt for å miste legelisensen var en av grunnen til at fastlege Eirik Nordmo ikke søkte hjelp for rusavhengigheten sin. Et forskningsprosjekt viser at det gjelder flere. Nordmo kommer til Bodø sammen med psykiater Shahram Shaygani fra Trasoppklinikken. Støttegruppen deltar med informasjon.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Deltakelse på "Leger og rus" 12.9

0 kr