Grunnkurs B

Velkommen til grunnkurs B og Bodø, hovedstaden i Nordland, som befinner seg kun halvannen time unna Oslo med fly. En rusletur til sentrum av byen fra flyplassen tar 10-12 minutter. Foreleserne våre er erfarne og byr raust på sin kunnskap.

date_range 11.09.2023 - 13.09.2023
location_on Bodø
Meld meg på

Kurset kjøres over tre dager i Bodø som en del av Nordlandsuka 2023. Kursleder er Nora Miller. Om du trenger kurspoeng og faglig påfyll kan du også få med deg emnekurs torsdag 14. og fredag 15. september. Her velger du mellom klinisk emnekurs i revmatologi eller småkirurgi (begrenset antall plasser). Om du tar emnekurs som er på Radisson Blu må du sjekke ut på Scandic Havet onsdag og så bestille rom på Radisson når du melder deg på emnekurset.

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no. Send kursbevis til line@nordland-legeforening.no før kursstart. Faktura sendes ut etter påmelding. 

Vi har lagt vekt på god mat på et par av byens beste restauranter. 

Mandag inviterer vi til Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Her får dere møte husets jekteskipper, og høre om handelen med tørrfisk, seilas til og fra Bergen. Egen påmelding.  

Tirsdag 12.9 klokka 17 kommer tidligere fastlege Eirik Nordmo og forteller om et liv med rus og spilleavhengighet. Fra Trasoppklinikken kommer lege Shahram Shaygani. Kollegial støttegruppe deltar også. 

Program

Mandag 11. september 2023     


08.30 - 08.45        
Opprop og informasjon om kurset.

08.45 - 09.30        
Trygdemedisin som fag, sakkyndigrollen og bruk av skjønn
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin 

09.30 - 09.45        
Pause  

09.45 - 10.30        
Sykepenger med kasuistikker og eksempler
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin  

10.30 - 10.45        
Pause  

10.45 - 11.30        
Videre om sykepenger 
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin  

11.30 - 12.30        
Lunsj

12.30 - 13.15        
AAP, sak fra trygderetten
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin  

13.15 - 13.30        
Pause  

13.30 - 14.15        
Uføretrygd med gruppearbeid om erklæring
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin  

14.15 - 14.30        
Pause  

14.30 - 15.15        
Videre om UFP, oppsummering
Njål Flem Mæland, spesialist i allmennmedisin  

15.15 - 15.30        
Pause  

15.30 - 16.15        
- Hjelp, jeg har fått en klage
Sonja Revhaug, ass. fylkeslege Nordland

17.00 - 18.30
Buss til Jektefartsmuseet i Bodøsjøen, møte med Jekteskipperen

20.00                   
Middag på Hundholmen Brygghus - egen påmelding        

        

Tirsdag 12. september:   


08.30 - 09.30        
Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45        
Pause  

09.45 - 10.30        
Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45        
Pause  

10.45 - 11.30        
Den gode henvisning og den gode epikrisen
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.30        
Lunsj

12.30 - 13.15        
Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

13.15 - 13.30        
Pause  

13.30 - 14.15        
Barn i fokus - samhandling med helsesykepleier, 
skolehelsetjeneste
Nina Holmen, rådgiver skolehelse og helsesykepleier på helsestasjon for ungdom
Miriam Krogh-Ervik, helsesykepleier på grunnskolen

14.15 - 14.30        
Pause  

14.30 - 15.15        
Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss  
Nina Holmen

15.15 - 15.30        
Pause  

15.30 - 16.45        
Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser 
Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk

17.00 - 19.30        
Leger og rus - Tidligere fastlege Eirik Nordmo kommer og forteller
om et liv med rus og spillegalskap. Fra Trasoppklinikken kommer
lege Shahram Shaygani  og kollegial støttegruppen deltar også.
Gratis. Sted: Radisson Blu

20.00                   
Middag på Ohma (med quiz) - egen påmelding
       

Onsdag 13. September:    


08.30 - 09.30        
Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende 
leger, inkludert svangerskapsperminsjon 
Hildegunn Dalland, SOP/DNLF 

09.30 - 09.45        
Pause  

09.45 - 10.35        
Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter 
for helsepersonell 
Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker Kommune

10.35 - 10.50        
Pause  

10.50 - 11.30        
Informasjonshåndtering
Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune

11.30 - 12.30        
Lunsj

12.30 - 13.10        
Gruppearbeid

13.10 - 13.20        
Pause  

13.20 - 14.05        
Diskusjon i plenum

14.05 - 14.15        
Pause  

14.15 - 15.15       
Meldeplikt/God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for
å unngå feil 
Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune

15.15 - 15.30        
Pause  

15.30 - 16.00        
Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning 
Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, Lege Ullensaker kommune

16.00                    
Evaluering og avslutning

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER 

 

Praktisk informasjon

Obligatorisk kursavgift 6100 kr og dagpakker 1950 kr. Merk at hotellrom må bookes her for å sikre dere avtalepris på 1290 pr enkeltrom pr døgn.

FRIST FOR AVMELDING 11. AUGUST 2023.  ETTER 11.08 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN UNNTATT VED DOKUMENTERT SYKDOM.