Klinisk emnekurs i legevaktmedisin - påmelding

Legevakt er utfordrende og spennende, og krever mye av legen som er på vakt. I dette kurset vil en få en grundig gjennomgang av grunnlaget for å ha legevakt, hvordan en trener på og håndterer akutte situasjoner med vektlegging på case- og gruppebasert undervisning.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift

4200 kr
Dagpakker 795 x 2

1590 kr
Middag på Ohma med quiz 12.9

600 kr
Leger og rus - gratis arrangement 12.9

0 kr