Kurs i legevaktsmedisin for LIS1

Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 i Nordland, arrangeres på vegne av Statsforvalteren i Nordland.

date_range 15.03.2023 - 16.03.2023
location_on Bodø
Meld meg på

Husk å krysse av om du skal ha hotellrom og/eller middag. Skal du dele rom med noen skriver du det under merknader. Her skriver du også eventuelle allergier.

I forkant av kurset må de obligatoriske nettbaserte forkursene til akuttmedisin og vold- og overgrepsmedisin tas. Ved endt nettkurs printes kursbeviset ut eller skjermbildet lagres og sendes tove@nordland-legeforening som dokumentasjon. Her er lenke til nettkurs akuttmedisin og her er lenke til vold- og overgrepshåndtering. Dere kan ikke ta gratiskurset.

Den praktiske delen av dette kurset er ment å orientere dere om ulike praktiske aspekter som er nyttige ved tidskritiske, medisinske eller kirurgiske hendelser. Med 45 minutter per stasjon vil kursdeltakerne som hovedregel ikke opparbeide selvstendig kompetanse innenfor områdene det undervises i gjennom deltakelse på dette kurset alene. Kurset vil bidra til begynnende kompetanse innenfor de ulike områdene, oppdatering for de som allerede behersker prosedyrene og kan innenfor enkelte områder være tilstrekkelig til å utøve noen få prosedyrer selvstendig. Trening på egen legevakt, sammen med ambulansepersonell, egne kurs innenfor temaene det her blir orientert om eller hospitering på nærmeste akuttmottak eller anestesiavdeling er eksempler på aktiviteter som kan bidra til å sikre økt selvstendighet innenfor ferdighetene det her blir undervist i. 

Kort gjennomgang av lenket læringsmateriell i forkant kan bedre læringsutbyttet på kurset.

1. Perifer venekanylering; prosedyre https://studmed.uio.no/journalwiki/index.php/Innleggelse_av_perifert_venekateter. Deltakerne vil få anledning til å anlegge perifere venekatetere. Vi har som utgangspunkt at kursdeltakerne trener på hverandre. 

2. Luftveier. Fokus på å holde fri luftvei, ventilering med lærdalsbag, kort om supraglottiske luftveisenheter og kort orientering om intubasjon. Teoretisk bakgrunn: https://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2010--507-10.pdf

3. Tilnærming til akutt skadd pasient. Vi kommer til å følge en forenklet variant av ATLS som heter PHTLS. Kursdeltakerne vil få presentert kort teori, demonstrert systematikken og enkelte vil få mulighet til å øve. Dette kurset er kun orienterende. Ved ønske om økt kompetanse innenfor området systematisk tilnærming til og behandling av akutt syke pasienter med kirurgiske eller medisinske problemtillinger, anbefales det å ta følgende kurs avhengig av kompetanse, i rekkefølgen; PHTLS. AMLS. ATLS. Se https://norskluftambulanse.no/kompetanse/amls_og_phtls-kurs/ ved interesse.

Kort eksempel på undersøkelse her: https://www.youtube.com/watch?v=h6KBn5dg6jE

 

Program

Onsdag 15. mars 2023
 

kl. 11.00 – 11.45         Primærvurdering av traumepasient
                                   Eldbjørn Furnes, spesialist allmennmedisin, Bodø

kl. 11.45 – 12.00         Pause

kl. 12.00 – 12.45         Legevaktsarbeid – kasuistikker 
                                   Eldbjørn Furnes, spesialist allmennmedisin, Bodø

kl. 12.45 – 13.30         Lunsj

kl 13.30 – 14.15         Akutte brystsmerter 
                                  Eirik Hugaas Ofstad, overlege Nlsh  

Kl. 14.15 – 14.30         Pause               

Kl 14.30 – 15.30          Akutt pediatri 
                                   Kristin Wasland, overlege Nlsh 

Kl. 15.30 – 15.45         Pause                           

kl. 15.45 -  16.45        Akutt psykiatri  
                                   Nora Vaag Miller, overlege NLSH psykiatri 

kl. 16.45 – 17.00         Pause

kl. 17.00 - 18.00          Strategi for bruk av antibiotika i legevakt
                                   Hanna Kristine Eilertsen, overlege Nlsh 

19.00                          Middag på hotellet                           

 

Torsdag 16. mars 2023

kl. 08:00 - 08.30         Ivaretakelse av hjelpepersonell
                                  Gregory Hautois

kl. 08.30 – 09.00         Skadested. Samhandling med AMK-sentral, politi, brann-redning, 
                                  organisering, ansvar, ledelse PLIVO

                                  Presentasjon av øvelser 
                                  Alle instruktører

Kl 09.00 – 15.10         Praktiske øvelser

Kl. 11.30 - 12.30         Lunsj

Kl 15.10                      Instruktørene danner panel, og gir deltakere til å diskutere egne erfaringer, 
                                   spørsmål i akuttmedisin etc.

Kl 15.00                      Vel hjem 

Deltakerne deles i seks grupper – deltakerne roterer mellom de seks arbeidsstasjonene.

Følgende emner demonstreres og øves på:

  • Leiring/vacuummadrass/scopbåre
  • Tilnærming til den akutt skadde pasienten
  • Nødnett
  • Luftveishåndtering
  • Intravenøs/intraossøs
  • HLR med instruktører fra Bodø legevakt
     

09.10 - 0955 
Venekanylering Gruppe 1 
Luftveier Gruppe 2
Immobilisering, leiring Gruppe 3 
Akutt skadd pasient Gruppe 4 
Nødnett Gruppe 5 
DHLR Gruppe 6 

10.00 – 10.45 
Venekanylering Gruppe 6
Luftveier Gruppe 1 
Immobilisering, leiring Gruppe 2 
Akutt skadd pasient Gruppe 3 
Nødnett Gruppe 4 
DHLR Gruppe 5 
 

10.50 – 11.30 
Venekanylering Gruppe 5 
Luftveier Gruppe 6 
Immobilisering, leiring Gruppe 1 
Akutt skadd pasient Gruppe 2 
Nødnett Gruppe 3 
DHLR Gruppe 4 1

11.30 – 12.30 LUNSJ 

12.30 – 13.15 
Venekanylering Gruppe 4 
Luftveier Gruppe 5 
Immobilisering, leiring Gruppe 6 
Akutt skadd pasient Gruppe 1 
Nødnett Gruppe 2 
DHLR Gruppe 3 

13.20 – 14.05 
Venekanylering Gruppe 3 
Luftveier Gruppe 4 
Immobilisering, leiring Gruppe 5 
Akutt skadd pasient Gruppe 6 
Nødnett Gruppe 1 
DHLR Gruppe 2 

14.10 – 14.55 
Venekanylering Gruppe 2
Luftveier Gruppe 3 
Immobilisering, leiring Gruppe 4 
Akutt skadd pasient Gruppe 5 
Nødnett Gruppe 6 
DHLR Gruppe 1 

14.55 – 15.15 Samling i plenum.

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet