Ekstern arrangør: Nettverkskonferanse i diabetes Helse Nord - påmelding

Ett av formålene med konferansen er å etablere en møteplass for de som behandler pasienter med diabetes i Helse Nord, dele erfaringer om hvordan å møte med pasienter med diabetes og utdanne og etterutdanne helsepersonell i hvordan å gi best mulig omsorg til pasienter med diabetes.

Se program og mer informasjon