Blått lys på fastlegen - Når fastlegen rykker ut - påmelding

Nye medikamenter og retningslinjer - hvorfor bytte ut gamle travere? Hvordan samarbeide med politiet (og andre etater) omkring psykiatriske pasienter og pasientene som har blandingsproblematikk rus/psykiatri?

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Dagpakke

630 kr
Kursavgift

3200 kr