Grunnkurs D

Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset kjøres som webinar i Zoom og Whereby.

date_range 28.11.2022 - 01.12.2022
Meld meg på

Kurset kjøres i Zoom (plenum) og Whereby (gruppearbeid).

FRIST FOR PÅMELDING 15. OKTOBER 2022.  ETTER 15.10 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN.

Vi satser å få til et aktivt og spennende kurs med god dialog, selv om det kjøres digitalt. Evalueringer fra tidligere kurs viser at vi langt på vei fikk dette til. På dag 2 og 4 av kurset kjøres det er kort kursprøve.

Husk å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut rundt en måned før kursstart.

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Vi lager digitale grupper som samarbeider og blir veiledet underveis. Vi oppfordrer alle til å delta aktivt her. Det kommer alle til gode.

Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
- omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
- utvikle et utkast til prosjektbeskrivelse for et mindre forskningsprosjekt

Program

28. november 2022:


Å forske i allmennmedisin
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

Kl. 08.30 - 09.00          Informasjon om kurset v/kursleder - registrering av deltakelse skjer 
                                    underveis i kurset.  Inndeling i grupper og informasjon om første gruppemøte
                                    
Kl. 09.00 - 09.45          Allmennmedisin som forskningsbasert fag     
                                    Hasse Melbye, professor/forskningsleder, AFE, UiT  
                                    30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten     
              
Kl. 09.45 - 10.00          Pause

Kl. 09.45 - 10.15          Prosjektmøte 1: «Forskning, er det noe for meg?»
                                    Hva lurer jeg på i egen praksis. Gruppearbeid/dugnad

Kl. 10.30 - 11.00          Fem tips for å holde seg oppdatert    
                                    Ole Kristian Losvik, lege og journalist   

Kl. 11.00 - 11.15          Pause                            

Kl. 11.15 - 12.00          Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll       
                                    Hasse Melbye 
                                    30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten        

Kl 12.00 - 12.30           Matpause

Kl.12..30 - 13.15          Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign   
                                   Hasse Melbye 
                                   30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten  

Kl. 13.15 - 13.30         Pause                                                              

Kl. 13.30 - 15.15         Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjekt skal vi satse på i gruppa?»
                                   Gruppearbeid/dugnad    

                  

29. november 2022:

Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

Kl. 08.30 - 09.30          Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde 
                                   i lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?
                                   Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi
                                   30 min forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 15 minutter plenum 
                                   spørsmål/avklaring

Kl.  09.30 - 09.45         Pause

Kl. 09.45 - 10.30          Må allmennmedisinen være evidensbasert?
                                    Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap?
                                    Hvordan blir guidelines til?    
                                    Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi
                                    20 minutter forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 10 minutter 
                                    spørsmål/avklaring

Kl. 10.30 - 10.45          Pause
                        
Kl. 10.45 - 11.30          Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier
                                   Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
                                      
Kl. 11.30 - 12.00          Lunsj

Kl. 12.00 - 12.45          Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier  
                                    Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin                                    

Kl. 12.45 - 13.00          Pause

Kl. 13.00 - 14.15          Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll
                                    Gruppearbeid/dugnad                      

Kl. 14.15 - 14.30          Pause 

Kl. 14.30 - 15.30          Kvalitetsverktøy i egen praksis
                                    Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege og fastlege Saltdal

15.30                           Kort kursprøve
                                       

30. november 2022:

Fra vitenskap til praksis. Litteratursøk, statistikk og kritisk lesing av artikler
Kursleder: Anette Fosse


Kl. 08.30 - 09.30         Myk innføring i statistiske metoder
                                  Vinjar Fønnebø

Kl. 09.30 - 09.45         Pause

Kl. 09.45 - 10.30         Hvordan lærer jeg? Kilder/vaner
                                   Gruppearbeid

Kl. 10.30 - 10.45         Pause

Kl. 10.45 - 11.30         Vurdering av studiers validitet. Litteratursøk. 
                                  Gode Internettkilder. Vaner/rutiner for faglig oppdatering. 
                                  Hvilke informasjonskilder bruker kursdeltakerne? Plenum
                                  Vinjar Fønnebø

Kl. 11.30 - 12.00         Lunsj

Kl. 12.00 - 12.45         Kritisk lesning av artikler
                                   Vinjar Fønnebø

Kl. 12.45 - 13.00         Pause

Kl. 13.00 - 14.15         Artikkeldisseksjon
                                   Lese og analysere artikkel i plenum
                                   Vinjar Fønnebø

Kl. 14.15 - 14.30         Pause

Kl. 14.30 - 15.45        «Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder for forskning 
                                 i allmennpraksis 
                                 

1. desember 2022:

Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.
Kursleder: Anette Fosse

Kl. 08.30 - 10.15        Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse
                                 Gruppearbeid

Kl. 10.15 - 10.30        Pause 

Kl. 10.30 - 11.30        Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling
                                 av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF
                                 De allmennmedisinske universitetsmiljøene/AFE-ene   
                                 May-Lill Johansen, førsteamanuensis, UiT
                                 30 minutter forelesning og 30 minutter spørsmål

Kl. 11.30 - 12.00       Lunsj

Kl. 12.00 - 15.00        Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt
                                 prosjektarbeid i en PP-presentasjon på 15 minutter hver. Ti grupper.                                 

kl. 15.00                    Kort kursprøve

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Praktisk informasjon

Kursavgift på 7100 faktureres rundt en måned før kursstart.