Klinisk emnekurs i praktisk kardiologi

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i praktisk kardiologi.

date_range 08.02.2022 - 09.02.2022
location_on Ålesund
Meld meg på

Søkt godkjent: som klinisk emnekurs  i kardiologi for  vidare- og etterutdanning i allmennmedisin samt følgande læringsmål: ALM: 006, 009, 029, 034, 057, 061, 062, 072, 073, 074, 076 og 077.

Læringsmål: Auke kunnskapen om dei vanlegaste hjartesjukdommane. Kunne diagnostisere og starte behandling av hypertensjon, arytmi ,hjartesvikt og iskemisk hjartesjukdom inkludert hjarteinfarkt.

Program

PROGRAM:

Tysdag 8. februar:

08.15-08.30:      Velkomen

08.30-09.30:      Hjartebank og arytmi. Utgreiing og behandling. EKG-endringar vi skal kjenne til v/overlege kardiologi Hilde Hellebust Haaland

09.30-09.45:      Pause

09.45-10.15:      Kort oversikt over pacemaker vs ICD. Kva bør vi fastlegar vite? v/overlege i kardiologi Jørn Asle Lillebø

10.15-11.00:      Klaffesjukdom/bilydar: Diagnostisering og oppfølging. Når er nok nok? v/overlege kardiologi Dag Erik Godø

11.00-11.45:      LUNSJ

11.45-12.45:      Hypertensjon: Behandlingsstart, behandlingsmål, behandlingsvalg. Kven skal vi henvise? v/overlege i nefrologi Ø.Kaarbø

12.45-13.45:      Polyfarmasi.Kva medikament skal vi prioritere å behalde? Kva medikament kan vi seponere trygt? Interaksjonar som vi må vere særleg merksame på v/overlege geriatri Sameer Maini 

13.45-14.00:      Pause

14.00-14.30:      Kloke val: Overdiagnostisering og overbehandling. Kva seier kardiologisk foreining? v/Torstein Hole, kardiolog og fagdirektør i Helse Møre og Romsdal

14.30- 15.15:     Tung pust: Når skal vi tenke hjartesjukdom og når skal vi tenke lungeliding? v/lungelege Erik Liaaen

 Onsdag 9.februar:

08.30-09.30:      Akutt coronarsyndrom.Iskemisk hjartesjukdom. Diagnostisering og behandling primært og sekundært. EKG-endringar vi skal kunne v/overlege kardiologi Anna Ulstein Guldal

09.30-09.45:      Pause

09.45-10.45:      Hjartesvikt: Behandling og oppfølging med vekt på multimorbide (diabetes, nyresvikt++)  Nye medikament, Nye guidelines v/overlege kardiologi Eva Rice

10.45- 11.30:     Trening som hjartemedisin v/overlege kardiologi Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo, Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital og Nasjonalt kompetansesenter Trening som medisin.

11.30-12.15:      LUNSJ

12.15-13.00:      Dyslipidemi: Medikamentell intervensjon. Primærbehandling. Sekundærprofylakse. Kriterier. Behandlingsmål. NORRISK II. Når seponere/la vere å starte opp med medikament? v/overlege Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo, Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital og Nasjonalt kompetansesenter Trening som medisin.

13.00-13.45:      Hjerneslag: Akuttbehandling og sekundæreprofylakse: «Tilfeldige» vaskulære cerebrale MR-funn: Kva så? v/ overlege Hanne Ellekjær

13.45-14.00:      Pause

14.00-14.30:      Den gode henvisninga. Korleis ser den ut? Gode råd og ønsker frå Kardiologen til Fastlegen v/ overlege i kardiologi Johnny Vegsundvåg

14.30-15.00:      Gode ønsker frå Fastlegen til Kardiologen v/fastlege og praksiskoordinator Stian Endresen 

15.00-15.15:      Oppsummering. 

Praktisk informasjon

Kursavgift kr. 4000,- Dagpakke for 2 dager kr. 1240,-

Avmeldingsfristen er 28. januar. Etter denne dato refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.