Digitalt emnekurs i hodepine - påmelding

Kurskomiteen i NLF arrangerer også i 2022 digitalt emnekurs i hodepine. Kurset har fokus på de vanligste og de mest akutte former for hodepine med vektlegging på kasuistikker og samhandling mellom første og andrelinjetjenesten.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift

4100 kr