Fastlegekrisen krever en nytenkende kommunehelsetjeneste - påmelding

Flere og flere kommuner sliter med rekruttering og fastlegeordningen er dårlig egnet til å møte nåtidens og fremtidens utfordringer i kommunehelsetjenesten. Bli med på seminar om fremtidens kommunehelsetjeneste på Sortland 7. og 8. mai 2018.

Se program og mer informasjon