Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell - påmelding

Fullt. Arrangeres etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet. Godkjent som obligatorisk kurs i akuttmedisin.

Se program og mer informasjon