Kursoversikt

Kognitiv atferdsterapi - webinar

Klinisk emnekurs i kognitiv atferdsterapi med fokus på depresjon, men også på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser. Målet er å bli bedre på å bruke kognitive atferdsterapeutiske teknikker i fastlegepraksis, gjerne sammen med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer.

Se mer info

Grunnkurs B - del 2 webinar

STENGT FOR PÅMELDING. SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO OM DU HAR KOMMET LANGT I SPESIALISERINGEN OG TRENGER PLASS. Nordland Legeforening kjører grunnkurs B som webinar 12. til og med 14. januar 2021 i zoom.

Se mer info

Grunnkurs D - webinar

STENGT FOR PÅMELDING. Send epost til tove@nordland-legeforening.no om du er på slutten av spesialiseringen. Kurset er digitalt og kjøres i Zoom.

Se mer info